MLP Group publikuje wyniki finansowe za I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 sie 2018, 09:26

MLP Group publikuje wyniki finansowe za I pół. 2018 r.

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszą połowę 2018 roku. W tym okresie Grupa osiągnęła 62,6 mln zł przychodów, 71,6 mln zł zysku operacyjnego oraz 31,5 mln zł zysku netto. To znacznie lepsze wyniki niż uzyskane rok wcześniej. Przez pierwsze sześć miesięcy br. wartość aktywów netto wzrosła o 4,4% do 758,5 mln zł. Zarząd MLP Group zakłada dalszy dynamiczny rozwój w kraju i na rynku niemieckim. Zamierza inwestować w obiekty spekulacyjne oraz tworzyć w ramach parków niewielkie powierzchnie magazynowe tzw. SBU.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w pierwszej połowie 2018 roku uzyskał 62,6 mln zł przychodów, czyli o 31,6% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa zanotowała 71,6 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem blisko cztery razy wyższym niż rok wcześniej (było 18,8 mln zł). Z kolei na poziomie wyniku netto MLP Group osiągnęło 31,5 mln zł zysku, co oznacza poprawę o 58,4% względem tego samego okresu poprzedniego roku. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec czerwca 2018 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 758,5 mln zł, czyli o 4,4% wyższe niż wartości wykazane na koniec minionego roku. W ciągu pierwszej połowy br. wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 14,3% do 1,32 mld zł (303,2 mln euro).

„Osiągnięte w pierwszej połowie roku wyniki są bardzo dobre. Tak duża poprawa to głównie efekt wypracowanego zysku z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych na poziomie 41,8 mln zł. Było to możliwe dzięki zakończeniu realizacji dotychczasowych projektów magazynowych, rozpoczęciu nowych inwestycji oraz zakupowi gruntu w zachodniej części Poznania. Skorzystaliśmy również na umocnieniu kursu euro o 4,57%”

podkreślił Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group S.A.

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa prowadziła realizację projektów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 93,6 tys. m2 oraz posiadała w przygotowaniu blisko 17 tys. m2, co łącznie daje 110,5 tys. m2. Jednocześnie w tym okresie zakończono realizację i wydano projekty obejmujące łącznie ponad 41 tys. m2 nowych powierzchni. Aktualnie w budowie i w przygotowaniu pozostaje 63,8 tys. m2 objętych umowami najmu. Poziom pustostanów na koniec czerwca br. był na bardzo niskim poziomie zaledwie niecałych 3%.

„Naszym celem strategicznym jest ekspansja za granicą głównie na rynku niemieckim. Oczekujemy znaczącego zwiększenia poziomu kontrybucji tego rynku do łącznych wyników Grupy. W Polsce zamierzamy dalej zwiększać posiadaną powierzchnię magazynową. Ze względu na mocno rosnący popyt na nowoczesne obiekty zamierzamy jednocześnie inwestować w budynki spekulacyjne. W tym roku zarówno w Polsce i w Niemczech rozpoczęliśmy budowę obiektów City Logistic. Związane jest to z coraz szybszym rozwojem e-commerce w Europie i potrzebą ekspresowego dostarczania zamówionych towarów do klientów w handlu internetowym”

dodał Radosław T. Krochta.

Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Poznan West, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice. Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. W Niemczech Grupa aktualnie prowadzi dwa parki logistyczne - MLP Unna i Mönchengladbach. Z kolei w Rumunii zakupiła grunt pod budowę nowego parku logistycznego – MLP Bucharest West. Ponadto Grupa posiada działki i umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie szesnaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obsługiwanych rynkach.

O spółce

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa działa na rynku w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając wszechstronnych rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu built-to-suit.

Źródło: spółka, #MLG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości