Tauron miał 69 mln zł straty netto, 902 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 sie 2018, 08:29

Tauron miał 69 mln zł straty netto, 902 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

Tauron Polska Energia odnotował 69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 364 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 79 mln zł wobec 485 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 902 mln zł wobec 930 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 377 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 4167 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 567 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 004 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 202 mln zł w porównaniu z 8 758 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 194 mln zł wobec 2 152 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2018 r. przychody Grupy Tauron wyniosły 9,2 mld zł (wzrost o 5% r/r). W analizowanym okresie wzrost przychodów zanotował Segment Dystrybucja, przychody Segmentu Sprzedaż utrzymały się na poziomie I półrocza 2017 r., a spadek będący konsekwencją niskiej produkcji węgla nastąpił w Segmencie Wydobycie (-13%)"

czytamy w komunikacie. 

Istotny wpływ na wyniki grupy w I półroczu 2018 r. miało utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w Segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w Segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi wyniosła 388 mln zł, a łączny wpływ na obniżenie skonsolidowanego zysku netto wyniósł 303 mln zł, zaznaczono również.

„Grupa wypracowała w I półroczu 2018 r. EBITDA na poziomie 2,2 mld zł, co jest wynikiem wyższym o 2% od EBITDA uzyskanego w tym samym okresie 2017 r. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miał Segment Dystrybucja (61%), w dalszej kolejności segmenty: Wytwarzanie (27%) i Sprzedaż (15%). Marża EBITDA Grupy w I półroczu 2018 r. była niższa o 0,8 pkt proc. r/r i wyniosła 23,8%. Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie w I półroczu 2018 r. (592 mln zł) był o 62% wyższy niż rok wcześniej (365 mln zł) głównie z uwagi na rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych o wartości 230 mln zł, które miało miejsce w I kwartale 2018 r."

czytamy dalej.

„W pierwszym półroczu Grupa Tauron osiągnęła dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wynik EBITDA. Natomiast wynik netto był istotnie obciążony zdarzeniem jednorazowym w postaci ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów. Kontynuujemy prace nad projektami inwestycyjnymi i rozwojowymi, które w przyszłości zagwarantują Grupie dodatkowe przychody. Warto wspomnieć na przykład o projektach z zakresu obszaru elektromobilności, car sharingu samochodów elektrycznych czy uruchomieniu funduszu corporate venture capital w celu rozwijania innowacji"

powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

„Prace w I półroczu koncentrowały się na dalszej optymalizacji źródeł finansowania, czego efektem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,3. Warto wspomnieć, że w marcu podpisaliśmy aneksy do umów z bankami, których skutkiem jest wydłużenie do 2022 r. dostępności środków w ramach programu emisji obligacji. Jesteśmy również coraz bliżej pozyskania środków w wysokości do 880 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju na budowę bloku 910 MW w Jaworznie"

dodał wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski, cytowany w komunikacie. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 1 011,73 mln zł wobec 900,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews) #TPE

Ostatnie wiadomości