Grupa PCC Rokita publikuje wyniki finansowe po I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sie 2018, 09:23

Grupa PCC Rokita publikuje wyniki finansowe po I pół. 2018 r.

PCC Rokita, giełdowa spółka z branży chemicznej, opublikowała bardzo dobre wyniki za I półrocze 2018. Siłą napędową takich rezultatów były przede wszystkim wyniki jednego z podstawowych segmentów produkcyjnych, jakim jest segment Chloropochodne. Grupa wypracowała bardzo wysokie zyski, zarówno EBITDA, na poziomie 155,7 mln zł (+30,6% IH17/IH18), jak i zysk netto w kwocie 108,1 mln zł (+43,7% IH17/IH18). Marża brutto na sprzedaży Grupy w I półroczu  2018 roku osiągnęła poziom 29,5%.

Na tak dobre rezultaty miały wpływ przede wszystkim wyniki działalności jednego z dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych Grupy, segmentu Chloropochodne. Źródłem dla wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży m.in. z powodu kontynuacji sprzyjającej koniunktury na rynku i wysokich cen alkaliów. Segment wypracował wzrost EBITDA o ponad 82% wobec I półrocza roku 2017.

„Zróżnicowanie biznesu to istotny elementem efektywnej od lat strategii, obecnie trwa bardzo dobra koniunktura na rynku chloroalkaliów"

stwierdza Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita SA. 

„Ponadto inną kluczowa częścią naszej strategii są inwestycje. Zwiększamy zdolności produkcyjne naszych instalacji, rozpoznajemy potencjał nowych, niszowych rynków, poszerzamy konsekwentnie portfolio"

dodaje Wiesław Klimkowski.

Spółka realizuje inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne w segmencie chloropochodne. Ponadto PCC Rokita równocześnie dostrzega potencjał wzrostowy, jaki prezentuje Azja. PCC Rokita od 2015 roku jest obecna w Tajlandii. Następnym krokiem, zwiększającym zaangażowanie spółki w tym rejonie świata, było nabycie w 2018 roku kolejnych udziałów tajskiej spółki produkcyjnej, IRPC Polyol. PCC Rokita posiada obecnie 50% udziałów tej spółki.

Ponadto PCC Rokita regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Dywidenda wypłacona przez spółkę za ubiegły rok była najwyższa w historii jej obecności na rynku kapitałowym, wyniosła 8,31 zł na akcję. To jedna z najwyższych stóp dywidendy wypłacanej przez spółki notowane w Polsce.

„Od czasu debiutu akcji spółki na warszawskim parkiecie, suma wypłaconych dywidend daje wartość prawie 24 zł na akcję"

mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita

„Podczas IPO cena sprzedaży akcji wynosiła 33 zł za akcję. Wypłacone od tego czasu dywidendy stanowią zatem ponad 70% tej ceny. Aktualny kurs oscyluje w granicach 100 zł"

dodaje Rafał Zdon.

PCC Rokita, wraz ze spółką - siostrą PCC EXOL, regularnie raz w roku organizuje Dzień Inwestora. Jest to spotkanie z zarządzającymi na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. To okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółki giełdowej i najlepszy sposób na osobiste zdobycie wiedzy o spółce. W dniu 22 września br. Inwestorzy będą mieli okazję nie tylko porozmawiać z osobami zaangażowanymi na co dzień w działalność spółki, ale także osobiście zobaczyć, jak rozwija się park przemysłowy w Brzegu Dolnym.

Akcje i obligacje spółki są notowane na GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz prestiżowego Respect Index, gromadzącego spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony.

O spółce

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Główne kategorie produktów spółki to poliole, wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers); alkalia, chlor, produkty chloropochodne, wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej; produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

Źródło: spółka, #PCR

Ostatnie wiadomości