Akcjonariusze Pharmeny zdecydują 26 IX o przejściu na rynek główny GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sie 2018, 18:08

Akcjonariusze Pharmeny zdecydują 26 IX o przejściu na rynek główny GPW

Akcjonariusze Pharmeny zdecydują o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru akcji nowej emisji i zmianie rynku notowań na rynek główny GPW, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 26 września. 

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 263 851,60 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja" - czytamy w projektach uchwał.  

Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej. 

Akcjonariuszom spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru akcji serii E, przy czym za każdą 1 akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi spółki będzie przysługiwało 1 jednostkowe prawo poboru, czytamy dalej. 

Nadzwyczajne walne podejmie także uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru akcji  oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz w sprawie dematerializacji akcji spółki. 

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Pharmena S.A. wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E spółki, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW" - czytamy także w projektach uchwał. 

Walne zdecyduje o upoważnienia zarządu do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w tym w szczególności do ustalenia - za zgodą rady nadzorczej - ceny emisyjnej, ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, ustalenia zasad dystrybucji, określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje oraz ich opłacania, a także określenia zasad przydziału oraz dokonania przydziału akcji serii E.

Pod koniec lipca prezes Pharmeny Konrad Palka informował ISBnews, że spółka planuje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zadecyduje o przeniesieniu notowań spółki na rynek główny GPW na wrzesień. 

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

Źródło: (ISBnews) #PHR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości