PGNiG miało 704 mln zł zysku netto, 1,63 mld zł zysku EBITDA w II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 sie 2018, 09:00

PGNiG miało 704 mln zł zysku netto, 1,63 mld zł zysku EBITDA w II kw. 2018 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 704 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 499 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 969 mln zł wobec 768 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1 626 mln zł wobec 1 408 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7639 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 7165 mln zł rok wcześniej.

Wyniki II kwartału w poszczególnych segmentach grupy przedstawiają się następująco:

Poszukiwanie i Wydobycie

"Przychody segmentu w II kwartale wzrosły r/r o 30% do 1,68 mld zł. To przede wszystkim konsekwencja rosnących cen ropy i gazu na światowych rynkach. Średnia kwartalna cena ropy, wyrażona w złotych, była w tym okresie aż o 39% wyższa niż przed rokiem. Z kolei średnia kwartalna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła 94,39 zł (za MWh) - o ponad 28% więcej niż w II kwartale 2017 roku. Segment poprawił również wyniki operacyjne: wydobycie gazu r/r wzrosło o ok. 3% - do 1,07 mld m3, a ropy o 20% - do 324 tys. ton"

czytamy w komunikacie. 

Obrót i Magazynowanie

Segment zwiększył w II kwartale przychody o 11% r/r, do 5,56 mld zł co jest efektem wyższej średniej ceny sprzedaży gazu. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne segmentu, przede wszystkim wskutek wyższych cen pozyskania gazu, co jest konsekwencją rosnących notowań węglowodorów na światowych rynkach. W II kwartale 2018 r. koszty wyniosły 5,77 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 9%, podano także.

Wyraźnie zwiększył się wolumen gazu dostarczonego do rafinerii i petrochemii, o blisko 19%, oraz elektrowni i elektrociepłowni - o prawie 31%. PGNiG zwraca uwagę także na dynamiczny wzrost sprzedaży spółki PST (PGNiG Supply & Trading), która - oprócz tradingu na rynkach giełdowych - dostarcza także gaz i energię elektryczną do odbiorców detalicznych na rynku niemieckim i austriackim. W II kwartale 2018 r. PST sprzedała 0,72 mld m sześc. gazu - niemal o 50% więcej niż rok wcześniej.

Szybko rosły przychody segmentu ze sprzedaży energii elektrycznej. W II kwartale wyniosły one 0,47 mld zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. 

W II kwartale 2018 r. GK PGNiG zwiększyła import gazu, który wyniósł 3,42 mld m3 i był o około 3% wyższy niż przed rokiem. Wzrost wolumenu dostaw LNG to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica.

Dystrybucja

"Mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, GK PGNiG utrzymała poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja (niewielki spadek na poziomie 1% r/r, do 1,14 mld zł). Wolumen dystrybuowanego gazu był niższy o 12%"

czytamy dalej. 

Wytwarzanie

Wysokie temperatury przełożyły się także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Wolumen dostarczonego ciepła był mniejszy niż przed rokiem o 35% (4,43 PJ), a przychody z jego sprzedaży spadły o 28%, do 172 mln zł. W przypadku energii elektrycznej spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 19 proc., do 599 GWh, czego skutkiem było obniżenie przychodów do 112 mln zł, tj. o 5% mniej r/r. Ogółem przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 347 mln zł i były niższe niż rok wcześniej o 15%.

W I poł. 2018 r. spółka miała 2 270 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 098 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 886 mln zł w porównaniu z 18 817 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 4 300 mln zł wobec 4 177 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki GK PGNiG w pierwszej połowie roku dają powody do zadowolenia. Mimo nietypowo ciepłej wiosny, sprzedaż gazu wzrosła o 8%, co jest m.in. zasługą szybkiego tempa rozwoju gospodarczego Polski i rosnących mocy elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem. Największy wpływ na wynik grupy miały jednak rosnące ceny ropy i gazu na światowych rynkach, które w przypadku segmentu Obrót i Magazynowanie doprowadziły do wyraźnego wzrostu kosztów. Z drugiej strony jednak, wysokie ceny surowców przełożyły się na bardzo dobre wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie"

powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie. 

"Dzięki rosnącym dostawom LNG z powodzeniem dywersyfikujemy również kierunki dostaw gazu, co jest jednym z celów strategii grupy i wprost przekłada się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju"

dodał prezes.

GK PGNiG o ponad 50% zwiększyła wolumen importu LNG. W I półroczu 2018 r. gaz skroplony stanowił 18% dostaw z zagranicy, podczas gdy rok wcześniej 13%. Udział dostaw z kierunku wschodniego spadł do 77%  z 80% rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 2 791 mln zł wobec 1 827 mln zł zysku rok wcześniej. 

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews), #PGN

Ostatnie wiadomości