Selvita publikuje wyniki po II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 sie 2018, 11:19

Selvita publikuje wyniki po II kw. 2018 r.

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny wzrost w segmencie usługowym. W II kw. br. Przychody segmentu wyniosły 15,9 mln zł i były o 36 proc. wyższe r/r. Jednocześnie rentowność operacyjna w usługach wzrosła o 304 proc., do 2,3 mln zł. Po pierwszym półroczu wynik netto Grupy wynosi 16,1 mln zł. Backlog na 2018 r.* przekroczył już 97,4 mln zł i jest o 3 proc. wyższy od stanu portfela zamówień z analogicznego okresu w roku 2017 (a nie uwzględniając komercjalizacji SEL24 z marca 2017 r., o ok. 30 proc. wyższy).

Backlog segmentu usługowego wynosi obecnie* 52,5 mln zł i jest o 46 proc. wyższy od portfela zamówień z końcówki sierpnia ub.r. Rentowność operacyjna w I półroczu sięgnęła 14,5 proc. podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 5,5 proc.

„Segment usługowy rozwija się szybciej niż obiecaliśmy inwestorom. Jesteśmy zadowoleni zarówno z  poziomu realizowanych przychodów, jak i efektywności tej części biznesu. Zainteresowanie naszymi usługami rośnie pomimo podniesienia przez nas stawek. Dobre wyniki to również efekt optymalizacji kosztów sprzedaży oraz sprzyjających kursów walutowych

tłumaczy Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity.

Zgodnie z założeniami strategii na lata 2017-2021, w segmencie innowacyjnym Selvita kontynuuje inwestycje w projekty, do których posiada pełne prawa majątkowe. Dotyczy to zarówno flagowego projektu SEL120, jak i tych mniej zaawansowanych programów. Przyspieszenie realizacji projektów, a tym samym możliwości ich komercjalizacji na optymalnych warunkach komercyjnych, związane jest ze zwiększeniem nakładów na zespoły naukowców pracujących nad badaniami i rozwojem. W czerwcu nastąpiło oczekiwane w wyniku podpisanego wcześniej kontraktu przejęcie operacyjne projektu SEL24 przez nabywcę – Grupę Menarini. Kolejne korzyści finansowe Selvity mogą być związane z osiąganiem oczekiwanych kamieni milowych – w pierwszej kolejności awansem leku do II fazy badań klinicznych.

Wynik operacyjny segmentu innowacyjnego wyniósł w I półroczu 6,8 mln zł na minusie wobec zysku na poziomie 8,7 mln zł rok wcześniej (w marcu 2017 r. miała miejsce komercjalizacja projektu SEL24 z 20,3 mln zł płatności z góry). Mimo tego segment innowacyjny w pierwszej kolejności odpowiada za 16,1 mln zł zysku netto, jaki Selvita wykazała w raporcie półrocznym.

„W bieżącym roku nie sprzedaliśmy jeszcze żadnego projektu z naszego portfolio, ale dzięki dokapitalizowaniu ze źródeł zewnętrznych spółki Nodthera w kwietniu br., w wyniku przeszacowania wartości udziałów, rozpoznaliśmy dzięki tej transakcji 16,6 mln zł na poziomie zysku netto. Potencjalnie możemy te udziały zbyć, ale możemy też zaczekać, licząc na dalszy wzrost ich wartości. Jakość nowych inwestorów Nodthery świadczy bezpośrednio o jakości rozwijanego w ramach tej spółki, powstałego w naszych laboratoriach, projektu"

mówi Bogusław Sieczkowski.

Wartość transakcji, w której została dokapitalizowana Nodthera, wyniosła 40 mln USD (kwota została podzielona na trzy transze), czyli mniej więcej tyle, co cała Selvita pozyskała w ramach oferty publicznej w I kw. 2018 r.. Wśród inwestorów znaleźli się: Sofinnova (wyspecjalizowany w biofarmacji fundusz venture capital zarządzający aktywami o wartości 2,2 mld USD), F-Prime Capital Partners (wchodzący w skład zarządzającej aktywami o wartości 2 bilionów USD grupy Fidelity fundusz venture capital wyspecjalizowany w obszarze life science) oraz 5 AM Ventures (specjalistyczny fundusz life science z 1 mld USD w zarządzaniu).

Wyraźny wzrost przychodów zanotował również wchodzący w skład Grupy Selvita bioinformatyczny Ardigen. Spółka wypracowała w II kw. 2,7 mln zł (wzrost o 42 proc. r/r), a w całym I półroczu ponad 4,6 mln zł przychodów (o 19 proc. więcej r/r). Obniżeniu jednak uległa rentowność – zysk operacyjny w okresie styczeń-czerwiec br. wyniósł 0,2 mln zł wobec 1,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

„W ostatnich okresach zwiększyliśmy inwestycje w stworzenie własnych produktów z zakresu medycyny spersonalizowanej w obszarze immuno-onkologii i mikrobiomu. Realizacja projektów przy wsparciu grantowym spowodowała zmianę struktury przychodów, co przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia nie pozostaje bez wpływu na rentowność Ardigen. Jest to jednak typowa sytuacja na takim etapie rozwoju biznesu – inwestycja w kreowaną obecnie wartość zwróci się wielokrotnie w przyszłości"

tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

O Selvicie

Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.

Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 500 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.

W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

Źródło: spółka, #SLV

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości