Erbud miał 32,89 mln zł straty netto, 45,39 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 wrz 2018, 08:14

Erbud miał 32,89 mln zł straty netto, 45,39 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

Erbud odnotował 32,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 6,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Strata operacyjna wyniosła 45,39 mln zł wobec 10,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 527,41 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 432,24 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 28,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 959,76 mln zł w porównaniu z 776,32 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Erbud w pierwszym półroczu 2018 roku zanotowała 29,9 mln zł straty netto wobec 7 mln zł zysku w tym samym okresie poprzedniego roku. To wynik przeszacowania sześciu realizowanych jeszcze kontraktów - trzech w kraju i trzech za granicą - oraz rozliczenie trzech już zakończonych inwestycji w Polsce. Niekorzystne wyniki segmentu kubaturowego zostały częściowo zniwelowane przez zyski w innych sektorach działalności grupy"

czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że obserwowana obecnie na rynku kumulacja inwestycji -  zarówno publicznych, jak i prywatnych - nieustannie zwiększa popyt, prowadząc do znacznego wzrostu cen surowców i materiałów budowlanych, a także pogłębiającego się niedoboru wykwalifikowanych pracowników i rosnących kosztów zatrudnienia. W związku z zaistniałą sytuacją zarząd Erbudu podjął decyzję o przeszacowaniu rentowności aktualnie wykonywanych kontraktów. Na dzień 30 czerwca 2018 roku stratę wykazały trzy projekty realizowane w Polsce i trzy w Niemczech. Ujemny wynik przyniosło także ostateczne rozliczenie trzech już zakończonych inwestycji na krajowym rynku, w przypadku których inwestorzy nie zgodzili się na pokrycie kosztów dodatkowych robót.

"Gwałtowna zmienność otoczenia rynkowego w sposób drastyczny zachwiała stabilnością wyników branży budowlanej. W przypadku Grupy Erbud spadek marż dotyczy szczególnie segmentu kubaturowego, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Ujemną rentowność wykazało kilka kontraktów kalkulowanych i podpisywanych między początkiem 2015 a drugą połową 2017 roku. Od tamtego czasu koszty działalności firm budowlanych znacząco wzrosły"

tłumaczy prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo w sierpniu 2018 roku Erbud odstąpił od umowy z jednym z deweloperów z powodu jego złej sytuacji finansowej, co skutkowało utworzeniem rezerwy na ewentualne straty w kwocie 6,4 mln zł.

Łączne przychody Grupy Erbud wyniosły na koniec czerwca 2018 roku 960 mln zł i wzrosły o 24% rok do roku. Z kolei sprzedaż zagraniczna wzrosła o 50% do 139 mln zł, dzięki akwizycji niemieckiej spółki IVT działającej w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu i energetyki. Przychody IVT w pierwszym półroczu wyniosły 40 mln zł, a zysk netto 3,6 mln zł, podano także.

Erbud zaznaczył, że grupa odnotowała czterokrotny wzrost przychodów, z 28 mln zł do 114 mln zł, w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego, w którym działa inna spółka zależna - PBDI S.A.

"Wyniki poszczególnych segmentów w pierwszym półroczu pokazują, że przyjęta w Grupie Erbud polityka, opierająca się na dywersyfikacji geograficznej i segmentowej, przynosi pozytywne rezultaty. Zysk przejętej w pierwszym kwartale spółki serwisowej IVT częściowo niweluje niekorzystne wyniki wygenerowane w segmencie kubaturowym. Podobnie jest w przypadku spółki inżynieryjno-drogowej PBDI, która zanotowała bardzo wyraźny wzrost. Dzięki dywersyfikacji naszej działalności, w chwili spadku koniunktury w jednym segmencie możemy liczyć na wypracowanie solidnych marż w pozostałych"

wskazał Grzeszczak.

W I półroczu 2018 roku łączne przychody Grupy Erbud ze sprzedaży w Polsce wyniosły 821 mln zł i wzrosły 20% r/r.

"Wynikami za pierwsze półrocze 2018 roku odcinamy przeszłość i skupiamy się na przyszłości. W kolejnych okresach pokażemy poprawę wyników. Pozycja płynnościowa spółki jest stabilna. Pozostałe, obecnie realizowane kontrakty generują dodatnią marżę, a projekty oferowane od drugiej połowy 2017 roku są kalkulowane według aktualnych cen rynkowych"

podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 17,07 mln zł wobec 9,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r. 

(ISBnews), #ERB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości