KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie przez Fritz Group usług płatniczych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 wrz 2018, 08:28

KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie przez Fritz Group usług płatniczych

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła wydane decyzją KNF z 24 października 2017 r. zezwolenie na świadczenie przez Fritz Group usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, podała Komisja.

"W wyniku analizy i oceny ustalonego w sprawie stanu faktycznego KNF stwierdziła:

  1. spółka nie stosowała ochrony środków pieniężnych przyjmowanych od użytkowników na poczet wykonania transakcji płatniczych [...];
  2. spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością objętą zezwoleniem na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP [...];
  3. spółka, kontynuując działalność w zakresie usług płatniczych, stanowiłaby zagrożenie dla zaufania do systemu płatniczego"
czytamy w komunikacie.

W związku z dotychczasową działalnością spółki zachodzą przesłanki cofnięcia udzielonego jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. KNF wskazała w decyzji terminy i warunki zaprzestania świadczenia usług płatniczych przez spółkę. Mają one na celu zapewnienie natychmiastowego zaprzestania przyjmowania przez spółkę środków od klientów, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości obsługi transakcji płatniczych związanych z wypłatą środków przechowywanych przez spółkę lub transferem tych środków na rachunki płatnicze prowadzone u innych dostawców. KNF wskazała dzień 31 grudnia 2018 r. jako ostateczny termin rozwiązania przez spółkę stosunków prawnych wynikających z wszystkich zawartych umów o świadczenie przez spółkę usług płatniczych oraz zaspokojenia w sposób przewidziany prawem wszelkich roszczeń z tego tytułu, podano również.

"Decyzja KNF w przedmiocie cofnięcia zezwolenia odnosi się wyłącznie do świadczenia przez Fritz Group usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Decyzja ta w szczególności nie zakazuje prowadzenia przez Fritz Group innej działalności gospodarczej, w tym internetowego (bezgotówkowego) kantoru wymiany walut, która nie podlega przepisom ustawy o usługach płatniczych i nadzorowi Komisji"

podsumowano.

(ISBnews), #KNF

Ostatnie wiadomości