Aktywa Altus TFI spadły m/m do 12,99 mld zł na koniec sierpnia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 wrz 2018, 08:40

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 12,99 mld zł na koniec sierpnia

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 12 999 888 639,04 zł na koniec sierpnia, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 13 377 060 327,86 zł. 

"Na powyższą sumę aktywów składały się:

  • 1 365 934 604,90 zł jako wartość aktywów netto 10 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
  • 3 172 960 773,37 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 2 307 188 623,26 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  • 6 153 804 637,51 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa)"
czytamy w komunikacie.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews), #ALI

Ostatnie wiadomości