Altus TFI likwiduje 6 subfunduszy w ramach Altus FIO Parasolowego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 wrz 2018, 12:19

Altus TFI likwiduje 6 subfunduszy w ramach Altus FIO Parasolowego

Zarząd Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjął decyzję o likwidacji sześciu następujących subfunduszy w ramach Altus Funduszy Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, podała spółka. Wartość aktywów netto tych subfunduszy na 5 września br. wynosiła 128,7 mln zł, podała spółka. 

"Otwarcie likwidacji nastąpiło w związku z zaistnieniem przyczyn statutowych w postaci zmiany ogólnie pojętych warunków w tym rynkowych wpływających bezpośrednio na prowadzoną przez subfundusze politykę, w wyniku których subfundusze nie mogą realizować efektywnie swojej polityki. Otwarcie likwidacji nastąpiło przy uwzględnieniu interesu uczestników tych subfunduszy"

czytamy w komunikacie.

Likwidatorem dla każdego ze wskazanych wyżej subfunduszy jest Towarzystwo, podano także. 

Subfundusze, które będą likwidowane to:  Altus Subfundusz Akcji; Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy.

Altus TFI podało, że wartość aktywów netto ww. subfunduszy na 5 września 2018 r. wynosiła 128,7 mln zł, zaś łączna wartość przychodów netto z opłaty za zarządzanie tymi subfunduszami w I półroczu 2018 r. wyniosła 2,09 mln zł  zł i stanowiła 3% ogółu przychodów spółki.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews), #ALI

Ostatnie wiadomości