Gino Rossi: Wszczęcie postęp. egzekuc. 'bezprawną' próbą wpływu na negocjacje | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 wrz 2018, 09:04

Gino Rossi: Wszczęcie postęp. egzekuc. 'bezprawną' próbą wpływu na negocjacje

Zarząd Gino Rossi uznaje wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Simple Creative Products wobec trwających negocjacji pomiędzy stronami bez uprzedzenia, za "bezprawną próbę" wpływu na pozycję negocjacyjną w ramach transakcji, podała spółka. 

"W świetle prowadzonych rozmów stoi to w absolutnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i rodzi uzasadnione obawy o podjęciu i prowadzeniu przez Monnari negocjacji w złej wierze"

czytamy w komunikacie. 

Za absolutnie bezpodstawne spółka uznaje przy tym obecne twierdzenia, iż jakoby Monnari uzgodniło ze spółką, że świadczenia wynikające z umowy z dnia 9 marca 2018 r. będą podlegać rozliczeniom przed dokonaniem transakcji, zaznaczono w informacji. 

"Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do kwestii udzielenia poręczenia. Wszelkie twierdzenia zawarte w Komunikacie o rzekomo poczynionych ustaleniach w przedmiocie poręczenia mijają się z prawdą - Gino Rossi wielokrotnie podkreślało w ramach negocjacji, że poręczenie umowy nie zostanie udzielone na proponowanych przez Monnari warunkach"

czytamy dalej.

Umowa bowiem, zgodnie z ustaleniami stron, została zawarta na okres do finalizacji sprzedaży, co pierwotnie miało nastąpić do końca kwietnia br., a następnie do końca maja br. jej celem było zapewnienie Simple ciągłości bieżącej działalności operacyjnej w zakresie dostępności pełnej gamy towarów, podano także. 

"Mając na względzie funkcje, wobec przedłużających się rozmów negocjacyjnych, spółka wielokrotnie - jeszcze przed wygaśnięciem umowy - proponowała podpisanie aneksów do ww. umowy, od czego notorycznie Monnari się uchylało, przy jednoczesnym braku finalizacji transakcji"

czytamy dalej.

Jak podano, za szczególnie rażące uznaje spółka twierdzenia o rzekomej wcześniejszej sygnalizacji przez Monnari, iż jakiekolwiek działania związane z egzekwowaniem należności mogą mieć miejsce. Jest to szczególnie widoczne w świetle sytuacji podjętej próby zajęcia konta spółki w dniu 29 sierpnia 2018 r. i jego cofnięcia po kilku godzinach a następnie zapewnienia władz spółki Monnari, iż żadne polecenie wszczęcia egzekucji wobec spółki nie zostało wydane.

"Wobec powyższych okoliczności informacja o zajęciu rachunku bankowego w dniu 5 września 2018 r. była dużym zaskoczeniem dla spółki. Taki sposób działania nie mieści się w ramach standardów prowadzenia negocjacji i stoi w sprzeczności ze zwyczajami biznesowymi. Twierdzenia Monnari o podjęciu działań egzekucyjnych dla 'bezpieczeństwa powierzonych środków oraz konieczności uniknięcia szkody' są w świetle sytuacji faktycznej i finansowej spółki nie tylko nieuzasadnione ale i stanowią bezpodstawną próbę przedstawienia Simple oraz Gino Rossi w złym świetle"

stwierdzono. 

Gino Rossi podkreśliło, że zarząd spółki prowadzi negocjacje z Monnari w sprawie zbycia Simple od kilku miesięcy. Każdorazowo, zarząd Gino Rossi podejmował wszelkie działania w celu sprawnego i możliwe szybkiego zakończenia procesu sprzedaży, co było wielokrotnie komunikowane Monnari, podkreślono w informacji.

"Pomimo tego spotykał się z kolejnymi, nierzadko zbędnymi i niestandardowymi żądaniami ze strony Monnari. Dla dobra procesu negocjacyjnego prośby te były przedmiotem wspólnych ustaleń i spółka dokładała wszelkich starań, aby je uwzględnić. Podkreślenia wymaga, że na prośbę Monnari spółka udzieliła Monnari wyłączność na prowadzenie rozmów transakcyjnych. W toku rozmów nierzadko zdarzały się sytuacje, w których Monnari nie wywiązywało się z dokonanych ustaleń, bądź znacząco jednostronnie je zmieniało, w tym w odniesieniu do ustaleń z uczestniczącym w procesie bankiem PKO BP S.A. W wyniku kolejnych żądań Monnari pierwotnie zakładany termin finalizacji transakcji był stale odsuwany, powodowało to konieczność zapewnienia niezmiennego poziomu oferowanych przez Simple usług. W tej sytuacji działania podejmowane obecnie nie mogą zostać przez spółkę ocenione inaczej, niż próba wywierania presji zarówno na spółkę, jak i podmioty uczestniczące w dobrej wierze w procesie, w tym Bank PKO BP"

wymieniono w komunikacie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł w 2017 r.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews), #GRI

Ostatnie wiadomości