Kruk miał 98,57 mln zł zysku netto, 146,9 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 wrz 2018, 08:48

Kruk miał 98,57 mln zł zysku netto, 146,9 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

Kruk odnotował 98,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 101,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 146,9 mln zł wobec 129,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,58 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 283,34 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 189,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 216,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 604,91 mln zł w porównaniu z 547,47 mln zł rok wcześniej.

"W obszarze działań operacyjnych Grupa Kruk dokonała następujących osiągnięć:

  • Wzrost przychodów o 10% z poziomu 547,5 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku do 604,9 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Wzrost wynika z istotnych inwestycji w portfele wierzytelności w poprzednich kwartałach.
  • Wzrost zysku EBITDA (APM), tj. z poziomu 268,3 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku do poziomu 277,0 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Rentowność EBITDA (APM) w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 46%.
  • Wzrost zysku operacyjnego z poziomu 260,2 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku do 266,9 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Rentowność operacyjna (APM) w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 44%.
  • Spadek zysku netto z poziomu 217,0 mln zł w pierwszym półroczu 2017 do poziomu 189,2 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Spadek wynika z wysokiej bazy w pierwszej połowie 2017 roku, spowodowanej zdarzeniami jednorazowymi. Rentowność zysku netto (APM) w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 31% w porównaniu do 40% w pierwszym półroczu 2017 roku.
  • Spadek zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej przypadającego na jedną akcję (rozwodniony) z poziomu 11,31 zł w pierwszym półroczu 2017 roku do poziomu 9,81 zł w pierwszym półroczu 2018 roku.
  • Wzrost wartości sumy bilansowej z poziomu 3.284,0 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2017 roku do 3.848,8 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2018 r.
  • Dług odsetkowy netto (APM) na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wyniósł 1 844,4 mln zł w porównaniu do 1 588,4 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2017 roku. Wzrost wynika z wysokiego poziomu inwestycji w ostatnich kwartałach, w części finansowanego kapitałem zewnętrznym"
czytamy w raporcie. 

W I półroczu 2018 spłaty z portfeli wyniosły 763 mln złotych i stanowiły 56% wyniku poprzedniego roku. W II kwartale Kruk zrealizował 400 mln zł spłat i był to najlepszy kwartał w historii. Grupa w I półroczu zainwestowała 407 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld złotych. W II kwartale inwestycje wyniosły 282 mln zł przy wartości nominalnej 1,9 mld złotych. Większość nakładów (72%) pochodziło z rynku polskiego.

"Dobry początek roku nie jest dla nas zaskoczeniem. Jesteśmy na dobrej drodze, aby zrealizować cel założony na ten rok. Szczególną wartość przykładamy do rosnących spłat z portfeli wierzytelności, które w pierwszym półroczu wyniosły 763 mln zł, z czego ponad 400 mln zł w drugim kwartale. Silna generacja gotówki w ostatnich latach i niski poziom zadłużenia pozwoliły nam na wypłatę kolejnej dywidendy w wysokości 94 mln zł. Wypłacamy ją od 2015 roku. W ciągu czterech lat inwestorzy otrzymali od spółki ponad 190 mln zł w formie dywidend"

powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. 

"W ostatnim czasie miało miejsce kilka wydarzeń, które wzmocnią nasz rozwój w przyszłości. Od początku roku jesteśmy bardziej skuteczni w przetargach na portfele w Polsce. Drugie półrocze powinno przynieść więcej inwestycji także za granicą. Wzmacniamy się także operacyjnie. Coraz efektywniej obsługujemy portfele nabyte w krajach o dłuższej historii działalności, ale także we Włoszech i w Hiszpanii. We Włoszech przejęliśmy spółkę Agecredit, która wzmocni rozwój jednego z kluczowych segmentów działalności Grupy – obsługi wierzytelności na zlecenie. Obecnie badamy także długoterminową perspektywę – ogłosiliśmy przegląd opcji strategicznych i chcemy wybrać najlepszą z możliwych dróg dalszego rozwoju całej Grupy. Przed nami wciąż wiele wyzwań"

dodał prezes Kruka. 

Po zakończeniu I półrocza 2018 Kruk zawarł umowę zakupu portfela wierzytelności od Servicios Financieros Carefour  (Hiszpania) o łącznej wartości nominalnej 248 mln euro. Wygrał też przetarg w Polsce na zakup dwóch portfeli wierzytelności konsumenckich i MŚP o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, a także wygrał przetarg na zakup portfela na rynku włoskim o wartości nominalnej ponad 300 mln euro.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 76,12 mln zł wobec 19,56 mln zł straty rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości