MZN Property publikuje wyniki finansowe po I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 wrz 2018, 08:45

MZN Property publikuje wyniki finansowe po I pół. 2018 r.

W I półroczu 2018 r. MZN Property osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. W szczególności Grupa wypracowała istotny wzrost przychodów, które wzrosły o 24,2 proc. r/r i wyniosły 12,7 mln zł. W ujęciu skonsolidowanym MZN Property osiągnął zysk operacyjny w wysokości 2,2 mln zł i zysk netto w wysokości 1,7 mln zł. Grupa szybko rozwija działalność segmentu finansowego, zarówno w obszarze stacjonarnej sieci ekspertów kredytowych, jak i internetowych narzędzi ułatwiających porównanie i wnioskowanie o kredyt hipoteczny.

Bardzo dobre wyniki Grupy to efekt synergii i rozwoju obu segmentów działalności. W obszarze nieruchomościowym Grupa zmodernizowała swój flagowy serwis – Morizon.pl i osiągnęła istotnie wyższe przychody od klientów profesjonalnych, co przełożyło się na znaczący wzrost rentowności tego segmentu.

„Kolejny rok intensywnie pracujemy nad wzmocnieniem pozycji Morizon.pl. Dzięki wprowadzonym na przełomie roku zmianom w modelu rozliczania klientów profesjonalnych oraz dzięki sukcesom w optymalizacji działań marketingowych udało nam się istotnie poprawić rentowność. Pracujemy nad dalszym umocnieniem pozycji na rynku, aby kontynuować owocną i efektywną współpracę z naszymi partnerami. Nadal mocno inwestujemy w rozwój - w szczególności w IV kwartale planujemy uruchomienie nowych narzędzi umożliwiających onlinowe rezerwowanie nieruchomości”

powiedział Jarosław Święcicki, prezes MZN Property.

Grupa konsekwentnie rozwija działalność segmentu finansowego, zarówno online, jak i offline. Pod koniec pierwszej połowy roku rozpoczęły się wewnętrzne testy, a w III kwartale uruchomiony został ekspert online - budowany od czasu debiutu giełdowego internetowy system dystrybucji kredytów hipotecznych. Oficjalne uruchomienie eksperta online planowane jest do końca września. Od początku roku rozwijana jest także offlinowa sieć dystrybucji pod marką Lendi. Oprócz rozbudowywanej od początku roku sieci współpracujących ekspertów, od II kwartału rozpoczęła się budowa sieci placówek franczyzowych. W placówkach sieci Lendi eksperci kredytowi oferują szerokie spektrum produktów pożyczkowych – pomagają zarówno w uzyskaniu kredytów hipotecznych jak i pożyczek gotówkowych i firmowych. Nowy format oparty jest o nowoczesną, autorską technologię wspierająca sieć dystrybucji pożyczek gotówkowych i wieloletnie doświadczenie 3 tys. ekspertów hipotecznych korzystających z oprogramowania FinPack.

„Segment finansowy rozwijamy w dwóch głównych obszarach – offline i online, które się wzajemnie uzupełniają, a ich integracja jest silną przewagą konkurencyjną. Ważnym elementem wzmocnienia tego segmentu i budowy platformy OneStopShop dla rynku nieruchomości i finansów jest platforma internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych, którą uruchomiliśmy w połowie sierpnia w formule otwartych testów. To pierwszy taki projekt w Polsce i rewolucja technologiczna na rynku kredytowym, która istotnie skróci czas i zmieni sposób pozyskiwania finansowania. Pracujemy również nad rozwojem sieci franczyzowej Lendi, która cieszy się dużym zainteresowaniem ekspertów kredytowych. Poza uruchomioną w maju placówką, podpisaliśmy już 6 kolejnych umów oraz prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkudziesięcioma następnymi potencjalnymi partnerami”

powiedział Michał Petters, członek zarządu Lendi.

Grupa MZN Property konsekwentnie realizuje strategię budowy technologicznej platformy OneStopShop dla rynku nieruchomości i finansów, która docelowo będzie oferować wsparcie we wszystkich etapach poszukiwania, zawierania i finansowania transakcji nieruchomościowych oraz umożliwi dostęp do szerokiej oferty bankowych i pozabankowych pożyczek gotówkowych i firmowych.

„Przed nami gorąca jesień - jesteśmy w finalnej fazie uruchamiania szeregu projektów, które zapowiedzieliśmy podczas naszego debiutu na rynku głównym GPW w ubiegłym roku. Rozszerzyliśmy spektrum oferowanych usług finansowych o pożyczki gotówkowe i mocno rozbudowujemy sieć ich dystrybucji, przed chwilą otworzyliśmy eksperta online, żeby umożliwić internetową dystrybucję hipotek, w IV kwartale planujemy uruchomienie ważnych narzędzi wspierających onlinową rezerwację i sprzedaż nieruchomości. Za chwilę przechodzimy do rozbudowy eksperta online o możliwość pozyskania również pożyczek gotówkowych i firmowych. Inwestując mocno w nowe rozwiązania jednocześnie pokazujemy, że nasza strategia synergii online – offline i synergii nieruchomości – finanse już działa. Widać to po szybkim wzroście przychodów zarówno z segmentu nieruchomościowego, jak i finansowego. Od IV kwartału planujemy się skupić na maksymalizacji synergii pomiędzy uruchomionymi w 2018 roku usługami. Naszym celem jest wejście w rok 2019 dysponując już optymalnym zestawem wzajemnie uzupełniających się usług i produktów nieruchomościowo – finansowych”

dodał Jarosław Święcicki.

W samym II kwartale Grupa osiągnęła 6,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 29 proc. r/r i jest historycznie najlepszym kwartalnym wynikiem. Zysk operacyjny wzrósł o 180 proc. r/r i wyniósł 1,1 mln zł, a zysk netto 0,8 mln zł – wzrost o 141 proc. r/r.

O MZN Property

MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Grupa dostarcza kompleksowe usługi i narzędzia dla pośredników finansowych, biur nieruchomości i deweloperów oraz dysponuje własną siecią profesjonalnych ekspertów kredytowych. MZN Property jest największym niezależnym wydawcą serwisów nieruchomości w Polsce. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl.

W kwietniu 2016 r. do Grupy dołączył FinPack – firma, która zmieniła rynek pośrednictwa finansowego w Polsce, wprowadzając nowatorskie rozwiązania dla doradców finansowych, agencji nieruchomości i klientów indywidualnych, znacznie ułatwiające i skracające procedurę wybrania i uzyskania kredytu hipotecznego.

W 2017 r. Grupa rozpoczęła realizację projektu Lendi – platformy dystrybucji kredytów gotówkowych oraz franczyzowej sieci stacjonarnych ekspertów kredytowych. Kluczowym atutem projektu jest autorskie oprogramowanie dostępne zarówno dla ekspertów kredytowych, jak i użytkowników indywidualnych oferujące szybki dobór rzeczywistej oferty kredytowej, automatyczne wypełnianie wniosków oraz weryfikację decyzji kredytowej w czasie rzeczywistym.

Źródło: spółka, #MZN

Ostatnie wiadomości