AMBRA zwiększa zysk i dywidendę – raport Grupy AMBRA za rok obrotowy 2017/2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 wrz 2018, 09:09

AMBRA zwiększa zysk i dywidendę – raport Grupy AMBRA za rok obrotowy 2017/2018

Rok obrotowy 2017/2018 był okresem przyspieszonej realizacji głównych projektów rozwojowych Grupy AMBRA: nowych win FRESCO Frizzante i rozwoju sieci sklepów CENTRUM WINA. Rekordowe zyski i niskie zadłużenie pozwoliły również na podwyższenie dywidendy.

Przychody ze sprzedaży Grupy AMBRA wzrosły o 7,6% dzięki bardzo dobrym wynikom osiągniętym zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Dynamicznie rosła sprzedaży win FRESCO, zwłaszcza nowych owocowych smaków FRESCO Frizzante o niższej zawartości alkoholu 5,5 proc. oraz nowych formatów opakowań: butelka 250 ml. Sukces rynkowy odniosło także wino musujące CIN&CIN Prosecco, a specjalistyczne sklepy CENTRUM WINA zwiększały sprzedaż nie tylko win, ale również alkoholi mocnych premium, przede wszystkim rozszerzającej się oferty whisky.

Sprzedaż zagraniczna Grupy rosła jeszcze szybciej niż w Polsce. W Czechach i na Słowacji coraz większą popularnością cieszyło się wino musujące MUCHA SEKT, dzięki któremu tempo wzrostu na tym rynku wynosiło ponad 10%. W Rumunii wina musujące ZAREA umocniły pozycję lidera na tym rynku, a sprzedaż wprowadzonej niedawno do sprzedaży brandy ZAREA zwiększyła się ponad 50%. W efekcie przychody z całego rynku rumuńskiego wzrosły o prawie 10%.

W parze z sukcesami rynkowymi szły też wyniki finansowe. W 2017/2018 r. Grupa AMBRA wypracowała najwyższy w historii zysk z działalności operacyjnej w wysokości 57,0 mln zł, czyli o 35,7% więcej niż przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wynosił 32,2 mln zł i był o 39,4% wyższy niż w roku ubiegłym.

Z myślą o dalszym podwyższaniu jakości wyrobów prowadzone były prace modernizacyjne w zakładach produkcyjnych w Polsce i w Rumunii. Łączne wydatki na inwestycje wynosiły ok. 14,4 mln zł.

Rekordowy wynik finansowy wraz z poprawą wykorzystania kapitału pracującego i wysokimi przepływami pieniężnymi umożliwiają zaproponowanie zwiększonej dywidendy w kwocie 0,68 zł na akcję.

Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Przewidywany dalszy wzrost poziomu zamożności polskiego społeczeństwa oraz zmiany w stylu życia będą stymulować wzrost konsumpcji win i innych alkoholi premium. Mamy ważne atuty, aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu: bogate portfolio marek – liderów rynkowych, nowe produkty przygotowane do wprowadzenia na rynek, rozwiniętą sieć sprzedaży, wykwalifikowanych pracowników i mocne podstawy kapitałowe

stwierdza Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA.

O grupie

Grupa AMBRA jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. DORATO, CIN&CIN, PICCOLO, CYDR LUBELSKI czy PLISKA to przykłady marek, które należą do Grupy i są liderami pod względem sprzedaży w swoich segmentach rynku. Pod marką CENTRUM WINA Grupa AMBRA prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich, jest również największym dostawcą win premium do gastronomii. Oferta AMBRA opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii. Strategia rozwoju Grupy zakłada zwiększanie wartości spółki i jej marek poprzez umacnianie pozycji lidera rosnącego rynku wina w Europie Środkowej i Wschodniej. W czerwcu 2005 r. AMBRA zadebiutowała na GPW. Jej głównym akcjonariuszem (61,12% akcji) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG – jeden z największych światowych producentów win musujących.

Źródło: Spółka, #AMB

Ostatnie wiadomości