Altus TFI zmniejsza swój udział w akcjonariacie Cherrypick Games | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 wrz 2018, 14:12

Altus TFI zmniejsza swój udział w akcjonariacie Cherrypick Games

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poinformował zarząd Cherrypick Games, że fundusze inwestycyjne, którymi zarządza zmniejszyły swój udziału w ogólnej liczbie głosów spółki poniżej progu 5-proc.

„ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Cherrypick Games S.A.”

czytamy w raporcie bieżącym.

Przed zmianą fundusze zarządzane przez Altus TFI posiadały łącznie 62 727 akcji spółki, stanowiących 5-proc kapitału zakładowego. Zmniejszenie udziału nastąpiło na skutek zbycia na rynku regulowanym 2 464 akcji. Po zmianie udział w akcjonariacie spółki stanowi 4,81%.

Źródło: spółka, #CHP, #ALI

Ostatnie wiadomości