ZPC Otmuchów miało 3,93 mln zł straty netto, 6,16 mln zł EBITDA w I poł. 2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 wrz 2018, 09:18

ZPC Otmuchów miało 3,93 mln zł straty netto, 6,16 mln zł EBITDA w I poł. 2018

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 3,93 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,04 mln zł wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej.

W pierwszym półroczu 2018 roku wynik EBITDA znormalizowany wyniósł 6 157 tys. zł względem 7 415 tys. zł wyniku osiągniętego w pierwszym półroczu 2017 roku, co oznacza spadek o 1 258 tys. zł

czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,41 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 113,29 mln zł rok wcześniej.

W porównaniu do roku poprzedniego przychody spadły o 9 882 tys. zł (tj. 8,7%). Niższe przychody były przede wszystkim efektem spadku sprzedaży w obszarze słodyczy, którego sprzedaż spada o 7 159 tys. zł (tj. 8,8%). Spadek sprzedaży w tym segmencie wynikał głównie z przejściowych braków zanotowanych w pierwszych miesiącach roku z uwagi na przesunięcie harmonogramu inwestycji, które przy zachowaniu zasady ostrożnego szacunku zostały oszacowane na kilka milionów złotych

czytamy dalej.

Dodatkowo wpływ na spadek przychodów w pierwszym półroczu 2018 roku miały niższe o 5,9% przychody w segmencie produktów śniadaniowych i zbożowych, które są wynikiem mniejszej sprzedaży do obecnych odbiorców. Ponadto wpływ na spadek sprzedaży w pierwszym półroczu 2018 roku miała wysoka temperatura w drugim kwartale oraz ograniczenie handlu w niedziele, wskazała także spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 5,2 mln zł wobec 3,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews), #OTM

Ostatnie wiadomości