Tauron uruchomił pilotażową instalację do przekształcania CO2 w syntetyczny gaz ziemny | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2018, 15:42

Tauron uruchomił pilotażową instalację do przekształcania CO2 w syntetyczny gaz ziemny

Spółka Tauron Polska Energia uruchomiła pilotażową instalację w elektrowni w Łaziskach, której celem jest przekształcenie dwutlenku węgla, wychwyconego z bloków energetycznych, w syntetyczny gaz ziemny do napędzania samochodów. Według ekspertów ze spółki, nie należy oczekiwać spadku cen uprawnień do emisji CO2 w średnim terminie.

"Pilotażowa instalacja CO2-SNG ma na celu przetestowanie, w warunkach rzeczywistych, reaktora metanizacji oraz kompleksowej instalacji do wytwarzania metanu z CO2 i wodoru. Testowana jest jej sprawność przetwarzania i elastyczność pracy oraz dostosowanie do magazynowania nadwyżek energii w postaci syntetycznego metanu. Projekt wiąże zatem dwa trendy - ograniczenie emisji CO2 z elektrowni i zapewnienie wielkoskalowej akumulacji energii, poprzez produkcję paliw gazowych w okresach, kiedy energia jest tania. Prezentowana instalacja jest efektem wcześniejszych działań i osiągnięć grupy Tauron w obszarze badawczo-rozwojowym w zakresie wychwytu CO2" - powiedział wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, cytowany w komunikacie. 

Projekty badawcze mające na celu usuwanie dwutlenku węgla ze spalin były już prowadzone w elektrowniach Grupy Tauron.

"W centrum naszego zainteresowania są więc prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie technologii gospodarczego wykorzystania CO2, szczególnie te, które w przypadku komercjalizacji przedsięwzięcia pozwolą na zagospodarowanie znacznych jego ilości" - podkreśla prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. 

Nadwyżki energii elektrycznej są wykorzystywane w projekcie do produkcji wodoru, który następnie wraz z wychwyconym ze spalin kotłowych dwutlenkiem węgla używany jest w reaktorze metanizacji do produkcji syntetycznego metanu. Potrzebny do procesu dwutlenek węgla pochodzi z pilotażowej instalacji wychwytu CO2, który uzyskiwany jest ze spalin z pracującego bloku energetycznego. Dzięki tej nowatorskiej technologii zwiększeniu ulegnie zdolność magazynowania energii w postaci metanu przy jednoczesnym wykorzystaniu CO2 do celów gospodarczych, podano także. 

"Wyprodukowany w godzinach nadwyżki energii elektrycznej SNG (syntetyczny gaz ziemny) może być zatłaczany do istniejącej sieci gazu ziemnego w celu wykorzystania go w godzinach szczytu do produkcji energii np. w turbinie gazowej. Może też - po sprężeniu - już jako CNG (Compressed Natural Gas) zostać wykorzystany w transporcie samochodowym" - czytamy dalej. 

Według spółki, warto podkreślić, że metan spalany w tłokowych silnikach spalinowych charakteryzuje się najmniejszą emisją substancji szkodliwych do atmosfery spośród wszystkich rodzajów paliw wykorzystywanych do tego celu. Stąd  w wielu miastach tabor autobusowy komunikacji miejskiej, oparty o  klasyczne silniki dieslowskie na olej napędowy, wymieniany jest na pojazdy dostosowane do zasilania sprężonym metanem, czytamy również. 

Pilotażowa instalacja CO2-SNG została zaprojektowana i zbudowana w  Elektrowni Łaziska w ramach projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Tauron Wytwarzanie. Projekt jest dofinansowany ze środków KIC InnoEnergy.

Spółka Tauron uważa, że - przy założeniu skutecznej regulacji ze strony Komisji Europejskiej - nie należy oczekiwać spadku cen uprawnień do emisji CO2 w średnim terminie. 

"Jeśli przyjmiemy założenie, że jeśli Komisja [Europejska] będzie skutecznie regulowała rynek, a widzimy, że ma do tego instrumenty, to średnioterminowo nie oczekiwałbym spadku cen uprawień do emisji CO2" - powiedział Jarosław Broda, wiceprezes spółki, w kuluarach IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu. Wskazał, że branża energetyczna obserwuje niedawne wzrosty cen uprawnień z niezadowoleniem. 

"Nie przekłada się to na wzrost naszych marż, za to będzie obciążało naszych klientów. Jest to duże wyzwanie regulacyjne, jak zmitygować konsekwencje wzrostu cen energii" - powiedział. Broda podkreślił, że spółce nie zależy na wysokich cenach, a na takich, które zapewnią rentowność produkcji, umożliwiając klientom rozwój.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. 

(ISBnews), #TPE

Ostatnie wiadomości