PGE nie kupi akcji Polenergii w wezwaniu w związku z nieziszczeniem się warunków | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 wrz 2018, 17:31

PGE nie kupi akcji Polenergii w wezwaniu w związku z nieziszczeniem się warunków

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podjęła decyzję o nienabywaniu akcji Polenergii w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków zastrzeżonych w treści wezwania, podało PGE.

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (wzywający), informuje, że do końca okresu przyjmowania zapisów w odpowiedzi na wezwanie, tj. do dnia 20 września 2018 r., spośród warunków zastrzeżonych w punkcie 30 treści wezwania:

1) ziścił się warunek w postaci spełnienia warunku prawnego wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorstw polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką w drodze nabycia przez wzywającego akcji spółki

2) nie ziścił się warunek złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż co najmniej 29 992 741 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 29 992 741 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

3) nie ziścił się warunek podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej spółki, powołującej w skład rady nadzorczej spółki pięciu kandydatów wskazanych przez wzywającego, ze skutkiem od dnia nabycia co najmniej 50% łącznej liczby akcji zwiększonej o jedną akcję przez wzywającego w ramach wezwania.

4) nie ziścił się warunek podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie niżej wymienionych zmian w statucie spółki, ze skutkiem od dnia nabycia co najmniej 50% łącznej liczby akcji zwiększonej o jedną akcję przez wzywającego w ramach wezwania:

[...]

5) nie ziścił się warunek zawarcia przez wzywającego i spółkę umowy o współpracy strategicznej i integracji spółki w ramach grupy kapitałowej wzywającego

czytamy w komunikacie.

Pod koniec maja PGE ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45 443 547 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym Polenergii po cenie 16,29 zł za akcję.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #PGE, #PEP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości