ZE PAK miał 36,17 mln zł straty netto w II kwartale 2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 wrz 2018, 08:40

ZE PAK miał 36,17 mln zł straty netto w II kwartale 2018

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 36,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2018 r., wobec 48,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna ZE PAK wyniosła 25,99 mln zł wobec 74,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 517,05 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 577,91 mln zł rok wcześniej.

W I połowie 2018 r. spółka miała 51,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, w porównaniu z 103,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 982,84 mln zł (w porównaniu z 1 177,56 mln zł rok wcześniej).

"W analizowanym okresie, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w grupie zmniejszyła się sprzedaż energii elektrycznej z 5,65 TWh do 4,27 TWh, tj. o 24,42%. Równocześnie do 195,88 zł/MWh, tj. o 11,32%, zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej (Średnia cena liczona jako przychody ze sprzedaży energii własnej, z obrotu oraz usług systemowych podzielone przez wolumen sprzedaży). Skumulowany wpływ obu wyżej wymienionych czynników spowodował, że przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (pomniejszone o podatek akcyzowy) zmniejszyły się o 161 063 tysiące zł, tj. o 16,2%" - czytamy w raporcie. 

"Mniejszy wolumen sprzedaży energii elektrycznej wynikał głównie z mniejszej sprzedaży energii z produkcji własnej. Główną przyczyną było zakończenie wraz z początkiem stycznia produkcji energii w blokach węglowych elektrowni Adamów, brak produkcji w elektrowni Adamów odpowiadał za ponad połowę ogólnego spadku produkcji. Spadek produkcji w Pątnowie I i II dotyczył zwłaszcza miesięcy styczeń-kwiecień, w maju i czerwcu produkcja była porównywalna z zeszłym rokiem. Wzrost produkcji w elektrowni Konin był wynikiem uruchomienia bloku biomasowego, który w zeszłym roku, na skutek niekorzystnych warunków rynkowych nie produkował energii. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej zmniejszył się z 4,26 TWh do 2,90 TWh, a wolumen sprzedaży energii z obrotu zmniejszył się z 1,39 TWh do 1,37 TWh" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 3,48 mln zł wobec 34,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews), #ZEP

Ostatnie wiadomości