Ferrum miało wstępnie ok. 2,73 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 wrz 2018, 16:39

Ferrum miało wstępnie ok. 2,73 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

Ferrum odnotowało ok. 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Ferrum wyniósł w okresie I półrocza 2018 r. ok. 6 787 tys. zł, a zysk netto ok. 2 725 tys. zł

czytamy w komunikacie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły ok. 162,76 mln zł i były o ok. 5,98 mln zł niższe od przychodów osiągniętych rok wcześniej. 

Niższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynikały z niższych przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów głównie w podmiocie dominującym Ferrum S.A., natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły o ok. 11 364 tys. zł

czytamy dalej.

Wpływ na skonsolidowane wyniki za I półrocze 2018 r. miała w szczególności poprawa wyników z działalności operacyjnej zarówno w podmiocie dominującym Ferrum S.A., jak i w spółkach zależnych ZKS Ferrum S.A. i Ferrum Marketing Sp. z o.o., wyjaśniono.

W ujęciu jednostkowym Ferrum odnotowało stratę netto w wysokości ok. 2,39 mln zł, na którą istotny wpływ miały koszty związane z finansowaniem zewnętrznym, podano także.

Raport Ferrum za I półrocze zostanie opublikowany 1 października 2018 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews),  #FER

Ostatnie wiadomości