Akcjonariusze CI Games zdecydowali o kapitale docelowym na akwizycje lub projekty | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 wrz 2018, 16:21

Akcjonariusze CI Games zdecydowali o kapitale docelowym na akwizycje lub projekty

Akcjonariusze CI Games zdecydowali o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Upoważnienie ma być opcją pozyskania kapitału w sytuacji, gdy pojawią się "interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty".

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić statut spółki przez ustanowienie upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia, za zgodą rady nadzorczej spółki, kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1 133 000 zł na okres 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany statutu spółki dokonanej niniejszą uchwałą"

czytamy w uchwale.

Udzielenie zarządowi spółki prawa podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stworzy możliwość sprawnego, elastycznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla spółki. Środki finansowe pochodzące z emisji akcji w ramach kapitału docelowego zostaną przeznaczone w szczególności na potencjalne akwizycje podmiotów lub aktywów oraz na realizację nowych, potencjalnych projektów w przyszłości, podano w uzasadnieniu do uchwały.

Wcześniej, pod koniec sierpnia prezes Marek Tymiński powiedział m.in., że obecnie spółka nie ma potrzeby przeprowadzenia emisji akcji, a uwzględniając środki na rachunkach bankowych oraz linię kredytową spółka ma przeszło 40 mln zł dostępnych środków. Obecnie kapitał zakładowy CI Games S.A., w pełni opłacony, wynosi 1 511 099,90 zł i dzieli się na 151,1 mln akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive). 

(ISBnews), #CIG

Ostatnie wiadomości