Inpro planuje emisję obligacji o łącznej wartości do 25 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 wrz 2018, 14:40

Inpro planuje emisję obligacji o łącznej wartości do 25 mln zł

Inpro planuje przeprowadzić emisję 3-letnich obligacji, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, podała spółka w komunikacie.

"Emisja obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycja ich nabycia zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach 6 miesięcznych" - czytamy także.

Zabezpieczeniem obligacji będzie hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na nieruchomości hotelowej "Dom Zdrojowy" zlokalizowanej w Jastarni ustanowiona na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji, podała też spółka. 

"Celem emisji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność grupy emitenta, w szczególności na zakup gruntów oraz realizację budowy projektów deweloperskich" - czytamy dalej.

Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. 

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

(ISBnews), #INP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości