Skarbiec TFI przejmuje zarządzanie portfelem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 wrz 2018, 11:52

Skarbiec TFI przejmuje zarządzanie portfelem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

W dniu 27 września 2018 r. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, realizując porozumienie
o strategicznej współpracy, podpisały umowę o zlecenie zarządzania portfelem funduszu i ryzykiem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Umowa wejdzie w życie w dniu 1 listopada 2018 r.

Strategia inwestycyjna funduszu, częstotliwość wyceny certyfikatów oraz płynność funduszu pozostają bez zmian, podobnie jak zarządzający funduszem. Skarbiec TFI ma zamiar zatrudnić Michała Cichosza oraz Tomasza Piotrowskiego, którzy nadal będą odpowiadać za wyniki Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Obaj zarządzający pracowali w Skarbiec TFI w latach 2011-2015.

- Tak jak zapowiadaliśmy, realizujemy strategię wzrostu aktywów i wzmacniania kompetencji w zakresie inwestycji w akcje zagraniczne. Zarówno Michał Cichosz, jak i Tomasz Piotrowski są nam bardzo dobrze znani. Jestem przekonana, że dzięki ich doświadczeniu będziemy w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów – mówi Ewa Radkowska – Świętoń, prezes Skarbiec TFI.

Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ to fundusz inwestujący w spółki wzrostowe, w szczególności z sektorów, tzw. nowej ekonomii, który uzupełni paletę funduszy otwartych Skarbca w tym segmencie. Towarzystwa prowadzą rozmowy dotyczące przejęcia zarządzania portfelami kolejnych funduszy.

Źródło: spółka, #SKH

Ostatnie wiadomości