AmRest wykupił przedterminowo obligacje o wartości nominalnej 140 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2018, 15:42

AmRest wykupił przedterminowo obligacje o wartości nominalnej 140 mln zł

AmRest Holdings SE dokonał przedterminowego wykupu 14 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 140 000 000 zł, podała spółka. 

Obligacje zostały wyemitowane przez AmRest 10 września 2014 roku. Pierwotny termin ich wykupu był ustalony na 10 września 2019 roku. [...] Wykup obligacji został zrefinansowany środkami kredytowymi

czytamy w komunikacie. 

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews), #EAT

Ostatnie wiadomości