ASM Group publikuje wyniki finansowe za I pół. 2018 r. i zapowiada rozwój działalności w obszarze digital | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 paź 2018, 09:47

ASM Group publikuje wyniki finansowe za I pół. 2018 r. i zapowiada rozwój działalności w obszarze digital

ASM Group S.A., istniejąca na rynku od 20 lat czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingu i wsparcia sprzedaży zakończyła pierwsze półrocze 2018 z rekordowymi wynikami. Spółka wypracowała ponad 131,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 47 procent w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęła 3,1 mln zł zysku netto, co daje jego wzrost o 49 procent w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. Wskaźnik EBITDA ukształtował się na poziomie 5,3 mln zł. Grupa kontynuuje dynamiczny rozwój i kładzie duży nacisk na innowacyjność.

„Bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze są efektem kilku czynników. Przede wszystkim odnotowaliśmy wyraźny wzrost biznesu organicznego aż o 18 % w stosunku do roku poprzedniego. Jest to wynik efektywnego pozyskiwania nowych klientów oraz cross-sellingu usług w ramach dotychczas obsługiwanych projektów. Istotnym czynnikiem było również dokonanie przejęcia w czerwcu br. dużej niemieckiej spółki Vertikom GROUP działającej na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), dzięki czemu rozszerzyliśmy swoją aktywność o kolejne rynki – nasza spółka jest obecna w pięciu krajach europejskich tj. w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech”

komentuje Adam Stańczak, prezes ASM GROUP S.A.

Dzięki ostatniej transakcji grupa osiągnęła status czołowej spółki w Europie zajmującej się kompleksowym wsparciem sprzedaży.

„Przejęcie grupy Vertikom umocniło nasz potencjał współpracy z klientami z całej Europy, w szczególności z rynku DACH. Zwiększyło to atrakcyjność naszej spółki dając możliwość obsługiwania projektów w kilku krajach dla dużych globalnych klientów. Aktualnie bierzemy udział w nowych przetargach na poziomie europejskim. Z transakcją wiązało się jednak również szereg wyzwań, takich jak integracja przejętej grupy, sprawna i efektywna wymiana know-how, tworzenie przewag konkurencyjnych zagranicą oraz sprawne zarządzanie tak dużą strukturą. Minione pół roku było czasem intensywnej pracy. Nabycie grupy Vertikom otwiera przed nami wiele drzwi, co na pewno wykorzystamy w bliższej oraz dalszej przyszłości, był to więc bardzo dobry ruch w realizacji założonych celów strategicznych”

dodaje Adam Stańczak.

Grupa konsekwentnie pracuje nad umacnianiem pozycji lidera w swoim sektorze w Europie. W tym celu spółka działa w kierunku realizacji trzech strategicznych filarów rozwoju. Innowacyjność, w tym kompetencje digitalowe, jest obok budowy firmy o charakterze paneuropejskim oraz rozwoju organicznego, jednym z najważniejszych kierunków generowania wzrostów w grupie. W najbliższym czasie władze spółki zamierzają skupić się na kolejnych akwizycjach oraz zwiększeniu stopnia wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w bieżącej działalności.

„Zarówno w poszczególnych podmiotach, jak i w obrębie całej struktury pracujemy nad rozwojem i wdrożeniem innowacji, które pozwolą nam budować przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich. Konsekwentne realizowanie tych działań z pewnością wpłynie na umacnianie pozycji ASM Group jako czołowego gracza w sektorze kompleksowego wsparcia sprzedaży w Europie”

dodaje.

W skonsolidowanych wynikach za pierwsze półrocze 2018 r. został ujęty tylko jeden miesiąc przychodów nowego znaczącego podmiotu – spółki niemieckiej Vertikom Group należącej do ASM GROUP od czerwca br. Jednak 47 procentowy wzrost wyników przychodu ze sprzedaży w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego pokazuje, iż realizowane konsekwentnie założone cele były dobrze wybranym kierunkiem. Władze spółki zapowiadają znaczny wzrost wyników w kolejnym raportowym okresie, który będzie obejmował już w pełni wyniki ze sprzedaży całej skonsolidowanej grupy. Zarząd dalej poszukuje i bacznie przygląda się kilku podmiotom z branży działającym na terenie Europy, co z pewnością doprowadzi do kolejnych transakcji umacniając pozycję lidera grupy w Europie.

O ASM Group

Grupa Kapitałowa ASM GROUP S.A. jest istniejącą od 20 lat spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Grupa prowadzi działalności na terenie Polski, Włoch oraz w krajach DACH (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), gdzie obsługuje kilkuset klientów. W skład grupy kapitałowej wchodzą takie podmioty jak:

  • Verticom GmbH – oferuje usługi m.in. z zakresu outsourcingu i wsparcia sił sprzedaży, field marketingu oraz kampanii digitalowych. W skład Grupy Vertikom wchodzi 14 spółek zależnych. To jedna z czołowych Grup branży wsparcia sprzedaży i marketingu rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).
  • ASM Sales Force Agency – świadczy kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Specjalizuje się w outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu oraz badaniach marketingowych.
  • Gruppo Trade Service Polska Sp. z o.o. – specjalizuje się głównie w obszarze merchandisingu oraz outsourcingu sił sprzedaży.
  • GreyMatters Sp. z o.o. – specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu field marketingu, doradztwa sprzedaży oraz promocji sprzedaży. Główny obszar działania, w którym rozwija się spółka to międzynarodowe sieci sprzedaży z branży elektronicznej.
  • Largo Group S.A. – świadczy usługi z zakresu wsparcia sprzedaży. To agencja pracy tymczasowej rekrutująca pracowników głównie dla podmiotów handlowych działających na terenie Polski.
  • Trade S.p.A. – dostarcza kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży realizując głównie usługi z zakresu merchandisingu oraz field marketingu. To wiodący podmiot w tym obszarze na rynku włoskim.
  • Financial Service Solutions Sp. z o.o. – dostarcza obsługę księgową i kontrolingową m.in. dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A.

Źródło: spółka, #ASM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości