Polnord miał 24,83 mln zł straty netto, 11,9 mln zł straty bez one-off w I poł. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 paź 2018, 09:26

Polnord miał 24,83 mln zł straty netto, 11,9 mln zł straty bez one-off w I poł.

Polnord odnotował 24,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 5,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Strata operacyjna wyniosła 9,6 mln zł wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej.

"W analizowanym półroczu grupa wygenerowała 42,4 mln zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, które poprawiły się w ujęciu r/r o 18,8 mln zł. W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. Grupa Polnord odnotowała stratę netto na poziomie 24,8 mln zł, co wynika z głównie ze wzrostu kosztów generalnego wykonawcy na inwestycjach realizowanych wcześniej przez KB Dom Sp. z o.o., wzrostu kosztów ogólnego zarządu oraz dodatkowych jednorazowych korekt wyniku finansowego. Powtarzalny wynik netto, po korekcie o zdarzenia o charakterze jednorazowym, wyniósł -11,9 mln zł"

czytamy w komunikacie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 143,06 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 97,4 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 r. Polnord wypracował 143,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 97,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost o 46,9% jest głównie wynikiem rozpoznania w przychodach 489 lokali, czyli o 83,8% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej"

czytamy dalej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 7,61 mln zł wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej.

Dzięki otrzymanym dywidendom oraz spłatom pożyczek udzielonych spółkom JV (uwzględnionych w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej), w I półroczu 2018 r. grupa zredukowała swoje zadłużenie netto o 29,5 mln zł w stosunku do stanu na koniec 2017 r., podano także. 

"Grupa sukcesywnie rozlicza historyczną sprzedaż mieszkań, co widoczne jest we wzroście przychodów. Spadek marży na działalności podstawowej jest głównie wynikiem wyższych kosztów wykonawstwa. Ponadto Grupa odczuła wzrost innych pozycji kosztowych. Saldo jednorazowych korekt wyniku finansowego stanowiło połowę zaraportowanej straty netto"

skomentował p.o. członka zarządu Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 r. Grupa Polnord sprzedała 497 lokali (spadek o 23,5% r/r), rozpoznała w przychodach 489 lokali (wzrost o 83,8% r/r), a wyniku finansowym - 517 lokali (wzrost o 45,2% r/r), podano także.

Oferta grupy na koniec czerwca br. uplasowała się na poziomie 904 lokali. Pierwsze dwa projekty w 2018 r. zostały uruchomione w lipcu: Wilania w warszawskim Wilanowie (120 lokali) oraz Osiedle Tęczowy Las, budynki 9-12 w Olsztynie (119 lokali).

"Po rekordowej sprzedaży mieszkań w 2017 r. Polnord, zgodnie z trendami rynkowymi, notuje spadek sprzedaży lokali. Aktualnie jednym z priorytetowych zadań zarządu jest weryfikacja budżetów wszystkich planowanych projektów. O kolejnych wprowadzeniach inwestycji do sprzedaży będzie decydowała przede wszystkim ich rentowność"

powiedział p.o. prezesa Marcin Mosz, także cytowany w komunikacie.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. 

(ISBnews), #PND

Ostatnie wiadomości