Sygnity obniżyło szacunki wyników finansowych grupy za rok obr. 2017/2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 paź 2018, 08:49

Sygnity obniżyło szacunki wyników finansowych grupy za rok obr. 2017/2018

Sygnity podjęło decyzję o obniżeniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy na rok obrotowy 2017/2018. Po korekcie prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2017/2018 wynoszą 289 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 4 mln zł, a EBITDA 11 mln zł.

"Na podjęcie przez emitenta decyzji o skorygowaniu prognozy finansowej wpłynęły następujące okoliczności:

  1. realizowany przez spółkę w roku obrotowym 2017/2018 proces związany z restrukturyzacją dużych, nierentownych kontraktów, kluczowy dla uzyskania trwałej rentowności spółki oraz istotnej poprawy wyników finansowych, jednocześnie wiążący się z koniecznością jednorazowego tworzenia odpisów (ok. 20,3 mln zł) oraz odszacowania przychodów (ok. 50 mln zł), co negatywnie obciąża bieżące wyniki finansowe spółki. Zarząd zwraca jednak uwagę, że odpisy te mają charakter jednorazowych zapisów księgowych i w większości przypadków nie wiążą się z wypływem środków pieniężnych ze spółki;
  2. niedojście do skutku w okresie sprawozdawczym – z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z klientem - zdarzenia jednorazowego, którego zakładany pozytywny wpływ na wynik spółki pozwoliłby na wypełnienie prognozy w zakresie EBITDA oraz zysku z działalności operacyjnej"
czytamy w komunikacie.

Nie uwzględniając obciążenia wyników spółki istotnymi zdarzeniami jednorazowymi związanymi z renegocjacją problematycznych kontraktów, o których mowa powyżej, podstawowe dane finansowe prezentowałyby się następująco:

  1. przychody netto ze sprzedaży: 339 mln zł;
  2. zysk z działalności operacyjnej: 18,8 mln zł;
  3. EBITDA: 26,4 mln zł, podano również.

"Należy podkreślić, iż - eliminując zdarzenia jednorazowe - spółka zrealizowałaby założone prognozy finansowe. Jednocześnie, zarząd informuje, że szczegółowe i ostateczne informacje nt. wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018 poddane badaniu przez firmę audytorską zostaną przekazane w sprawozdaniach rocznych"

podsumowano.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews), #SGN

Ostatnie wiadomości