ASM Group liczy na kolejne akwizycje 'w najbliższym czasie' | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 paź 2018, 15:50

ASM Group liczy na kolejne akwizycje 'w najbliższym czasie'

ASM Group chce w najbliższym czasie władze spółki zamierzają skupić się na kolejnych akwizycjach oraz zwiększeniu stopnia wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w bieżącej działalności, podała spółka.

"Grupa konsekwentnie pracuje nad umacnianiem pozycji lidera w swoim sektorze w Europie. W tym celu spółka działa w kierunku realizacji trzech strategicznych filarów rozwoju. Innowacyjność, w tym kompetencje digitalowe, jest obok budowy firmy o charakterze paneuropejskim oraz rozwoju organicznego, jednym z najważniejszych kierunków generowania wzrostów w grupie. W najbliższym czasie władze spółki zamierzają skupić się na kolejnych akwizycjach oraz zwiększeniu stopnia wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w bieżącej działalności"

czytamy w komunikacie.

"Zarówno w poszczególnych podmiotach, jak i w obrębie całej struktury pracujemy nad rozwojem i wdrożeniem innowacji, które pozwolą nam budować przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich. Konsekwentne realizowanie tych działań z pewnością wpłynie na umacnianie pozycji ASM Group jako czołowego gracza w sektorze kompleksowego wsparcia sprzedaży w Europie"

powiedział prezes Adam Stańczak, cytowany w komunikacie.

Prezes dodał, że w I poł. br. istotnym czynnikiem w działalności grupy było dokonanie przejęcia w czerwcu br. dużej niemieckiej spółki Vertikom Group działającej na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), dzięki czemu ASM Group rozszerzyło aktywność o kolejne rynki - spółka jest obecna w pięciu krajach europejskich, tj. w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech.

Dzięki ostatniej transakcji grupa osiągnęła status czołowej spółki w Europie zajmującej się kompleksowym wsparciem sprzedaży, podkreślono w komunikacie.

"Przejęcie grupy Vertikom umocniło nasz potencjał współpracy z klientami z całej Europy, w szczególności z rynku DACH. Zwiększyło to atrakcyjność naszej spółki dając możliwość obsługiwania projektów w kilku krajach dla dużych globalnych klientów. Aktualnie bierzemy udział w nowych przetargach na poziomie europejskim. Z transakcją wiązało się jednak również szereg wyzwań, takich jak integracja przejętej grupy, sprawna i efektywna wymiana know-how, tworzenie przewag konkurencyjnych zagranicą oraz sprawne zarządzanie tak dużą strukturą. Minione pół roku było czasem intensywnej pracy. Nabycie grupy Vertikom otwiera przed nami wiele drzwi, co na pewno wykorzystamy w bliższej oraz dalszej przyszłości, był to więc bardzo dobry ruch w realizacji założonych celów strategicznych"

podsumował Stańczak.

W skonsolidowanych wynikach za I  półrocze 2018 r. został ujęty tylko jeden miesiąc przychodów niemieckiej Vertikom Group, podkreślono w materiale.

W I poł. 2018 r. spółka wypracowała ponad 131,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 47% r/r i osiągnęła 3,1 mln zł zysku netto, co daje wzrost o 49% r/r. Wskaźnik EBITDA ukształtował się na poziomie 5,3 mln zł.

"Bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze są efektem kilku czynników. Przede wszystkim odnotowaliśmy wyraźny wzrost biznesu organicznego aż o 18 % w stosunku do roku poprzedniego.  Jest to wynik efektywnego pozyskiwania nowych klientów oraz cross-sellingu usług w ramach dotychczas obsługiwanych projektów"

skomentował prezes.

Grupa kapitałowa ASM Group S.A. jest istniejącą od 20 lat spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Grupa prowadzi działalności na terenie Polski, Włoch oraz w krajach DACH (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), gdzie obsługuje kilkuset klientów. ASM Group S.A. zadebiutowała na rynku głównym GPW we wrześniu 2016 roku.

(ISBnews), #ASM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości