Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,94 mld zł na koniec IX | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 paź 2018, 16:46

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 6,94 mld zł na koniec IX

Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 30 września 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła: 6 944,7 mln zł, podał Skarbiec. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 972,6 mln zł.

"Na powyższą sumę składają się:

  1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
    • fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 984,7 mln zł
    • fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 533,4 mln zł; łącznie: 4 518,1 mln zł
  2. Fundusze dedykowane: 2 391,6 mln zł
  3. Portfele instrumentów finansowych: 35 mln zł"
czytamy w komunikacie. 

Według stanu na dzień 30 września 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 10 funduszami dedykowanymi. 

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.

(ISBnews), #SKH

Ostatnie wiadomości