KRUK wrócił na rynek obligacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 paź 2018, 16:23

KRUK wrócił na rynek obligacji

KRUK zakończył prywatną emisję i dokonał przydziału obligacji serii AE o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat, a oprocentowanie będzie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.

Oferującym obligacje w imieniu emitenta był  mBank S.A.. Emisja została skierowana do inwestorów instytucjonalnych i była pierwszą emisją obligacji przeprowadzoną przez KRUK od czerwca 2017 r. (wówczas spółka wyemitowała papiery w euro) oraz pierwszą dokonaną w polskich złotych od grudnia 2016 roku.

Pozytywnie oceniamy test dostępności finansowania po dłuższej przerwie, choć zastaliśmy rynek w trudniejszym momencie. Emisje obligacji pozostają jednym z naszych podstawowych źródeł finansowania zewnętrznego, zaraz obok kredytów bankowych. Inwestorzy w Polsce chcą mieć swobodny dostęp do instrumentów finansowych emitowanych przez jakościowe podmioty, podobnie jak na każdym innym rozwiniętym rynku kapitałowym na świecie, do których należymy. Pozytywny odbiór oferty traktujemy jako zaproszenie do kolejnych. Podaż wierzytelności pozostaje silna – od początku roku zainwestowaliśmy już ponad miliard złotych, a mamy apetyt na więcej

mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 2,1 mld zł, z czego ok. 851 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej 1,3 mld zł z terminami wykupu w latach 2018-2022. Tylko w ciągu najbliższych pięciu lat spółka planuje odzyskać ponad 5 mld zł z nabytych portfeli wierzytelności, które są głównym źródłem spłaty zobowiązań finansowych. 

Źródło: Spółka, #KRU

Ostatnie wiadomości