NWZ CDRL zdecyduje o skupie akcji własnych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 paź 2018, 09:58

NWZ CDRL zdecyduje o skupie akcji własnych

CDRL, właściciel marki Coccodrillo, zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zdecydują o możliwości przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zarząd chce przeznaczyć maksymalnie 3 mln zł na zakup akcji stanowiących nie więcej niż 1,6 proc. kapitału zakładowego. Zgodnie z propozycją cena skupowanych akcji wyniesie maksymalnie 30 zł.

„Uważamy, że obecny kurs akcji naszej spółki jest na bardzo niskim poziomie i nie odzwierciedla realnej wartości firmy, dlatego zdecydowaliśmy o możliwości skupu akcji własnych. CDRL jest obecnie w bardzo dobrej kondycji finansowej, zamierzamy dalej rozwijać spółkę, przede wszystkim za granicą, ale również w kraju. Planujemy rozwój m.in. przez akwizycje. W momencie przygotowywania oferty zakupu jakiegoś podmiotu często znajdujemy się w sytuacji, w której przedstawiamy ofertę na wyższych wskaźnikach niż wycenia nas rynek. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca"

mówi Marek Dworczak, prezes CDRL.

W ramach programu skupu spółka nabędzie nie więcej niż 96 872 akcji o wartości nominalnej 0,5 zł każda, stanowiące nie więcej niż 1,6 proc. kapitału zakładowego. Ustalona cena skupu nie może być wyższa niż 30 zł.

W przypadku przyjęcia uchwały rozpoczęcie programu skupu planowane jest na 19 listopada. Program skupu może ulec, w każdym czasie jego trwania:

  1. ograniczeniu w części lub całości; lub
  2. zakończeniu.

Nabyte akcji własne spółki w ramach programu skupu będą umorzone lub, w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem spółki, rozdysponowane przez zarząd spółki, za zgodą rady nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób.

Aby móc przeprowadzić skup własnych akcji konieczne jest utworzenie fundusz specjalnego - kapitału rezerwowego, z którego środki będą przeznaczone na nabycie akcji własnych przez spółkę. Kapitał ten zostanie utworzony ze środków znajdujących się obecnie w kapitale zapasowym spółki. Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego decyduje walne zgromadzenie.

W pierwszym półroczu br. spółka wygenerowała 8,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 2,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o blisko 200 proc. r/r. Przychody wyniosły 111,8 mln zł i były wyższe od zanotowanych w ubiegłym roku o 10,6 proc. EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,5 mln zł i wzrosła w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku o blisko 11 proc.

O spółce

Grupa CDRL zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ubranek dla dzieci i młodzieży marki Coccodrillo. Uzupełniającą ofertę Spółki stanowi obuwie dziecięce (własnej produkcji oraz innych producentów) oraz zabawki i akcesoria (innych producentów). Spółka ma wiodącą pozycję na rynku polskim a także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działa też w wielu innych państwach Unii Europejskiej a także poza nią. Głównymi celami Spółki na najbliższe lata są umocnienie swojej pozycji na rynku poprzez rozwój sieci sprzedaży, w tym rozwój sprzedaży przez Internet oraz wzbogacenie i rozbudowa asortymentu obuwia dziecięcego.

Źródło: spółka, #CDL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości