LC Corp wyemitował 2- i 4-letnie obligacje o łącznej wartości nom. 100 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 paź 2018, 15:08

LC Corp wyemitował 2- i 4-letnie obligacje o łącznej wartości nom. 100 mln zł

LC Corp S.A. dokonał emisji dwuletnich i czteroletnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o zmiennym oprocentowaniu o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł (tj. o wartości nominalnej 66 mln zł dla obligacji czteroletnich oraz o wartości nominalnej 34 mln zł dla obligacji dwuletnich) w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 400 mln zł, podała spółka. 

"Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji"

czytamy w komunikacie. 

Obligacje dwuletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach: data emisji - 19 października 2018 roku; data wykupu - 19 października 2020 roku, wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 zł, zaś wartość nominalna emisji - 34 000 000 zł, liczba obligacji w ramach serii  to 34 000 sztuk. 

Obligacje czteroletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach: data emisji - 19 października 2018 roku; data wykupu - 19 października 2022 roku; wartość nominalna jednej obligacji - 1 000 zł; wartość nominalna emisji - 66 000 000 zł; liczba obligacji w ramach serii to 66 000 sztuk. 

"Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 30.06.2018 r.) wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta wynosi 742 685 497,22 zł, w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 85 050,95 zł. Wartość zobowiązań przeterminowanych emitenta wynosi 85 050,95 zł. W ujęciu skonsolidowanym wartość zobowiązań na 30.06.2018 r. wynosi 2 023 586 060,35 zł"

czytamy dalej. 

Na początku października LC Corp podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarł z mBankiem umowę programu. Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews), #LCC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości