Citi Handlowy: Ekspansję zagraniczną rozważa 24% firm e-commerce | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 paź 2018, 15:47

Citi Handlowy: Ekspansję zagraniczną rozważa 24% firm e-commerce

Ekspansję zagraniczną rozważa 18% firm e-commerce, natomiast nie podjęły żadnych kroków, w 6% podjęło pierwsze działania w tym kierunku, wynika z badania "Wyzwania e-commerce" Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Na rynkach zagranicznych działa 65% firm e-commerce, głównie w Europie Zachodniej i Środkowej - 58%, 26% w Europie Wschodniej, 9% w Azji i 6% w USA, podano w raporcie. 

Głównym obszarem działalności inwestycyjnej powyższych firm jest rozwój nowych produktów - 58% wskazań, natomiast najmniejszy odsetek wskazań dotyczy inwestycji w punkty sprzedaży - 20%

Największe zagrożenia prowadzenia działalności e-commerce wskazane przez firmy w badaniu to ramy prawne prowadzenia działalności oraz przepisy międzynarodowe - 21% wskazań, rosnąca konkurencja - 20%, a także rosnąca konkurencja w postaci dużych sieci/portali międzynarodowych - 18% wskazań, podano także. 

Badanie wykazało, że nowym trendem na rynku e-commerce według przedstawicieli firm branżowych będzie dostawa produktów w dniu zamówienia - 65% wskazań, a także m.in. - dostawa w późnych godzinach - 52%, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do ułatwiania procesu zakupowego dla klienta - 48%, stosowanie big data do lepszego personalizowania oferty - 39%.

Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie firm z sektora e-commerce, n = 66, zatrudniających minimum 5 pracowników we wrześniu 2018 roku. Głównym celem badania jest zdiagnozowanie kondycji polskich firm e-commerce, planów ich rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz trendów występujących w sektorze. Badanie zostało zrealizowane techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interviews)

(ISBnews), #BHW

Ostatnie wiadomości