Infoscan obniżył cenę emisyjną akcji serii G z 7,5 zł do 6 zł za jedną akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 paź 2018, 08:44

Infoscan obniżył cenę emisyjną akcji serii G z 7,5 zł do 6 zł za jedną akcję

Zarząd Infoscan podjął uchwałę, na mocy której zmienił rekomendowaną cenę emisyjną dla pierwszej transzy akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z 7,5 zł za jedną akcję na 6 zł za jedną akcję, podała spółka.

"Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania ceny emisyjnej do aktualnego poziomu notowań akcji spółki na rynku NewConnect, w związku z wcześniejszymi deklaracjami inwestorów, którzy wyrazili chęć objęcia co najmniej 120 tys. akcji spółki po cenie nieodbiegającej istotnie od ceny rynkowej"

czytamy w komunikacie.

Ponadto rada nadzorcza spółki podjęła uchwały, w których wyraziła zgodę:

  1. na ustalenie przez zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru na kwotę 6 zł za 1 akcję,
  2. na pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews), #IST

Ostatnie wiadomości