Przychody AmRestu wzrosły wstępnie o 23,2% r/r do 392 mln euro w III kw. br. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 paź 2018, 08:47

Przychody AmRestu wzrosły wstępnie o 23,2% r/r do 392 mln euro w III kw. br.

Przychody Grupy AmRest wyniosły 392 mln euro w III kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 23,2% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 25,2%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Na dynamikę sprzedaży grupy w III kw. 2018 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci Pizza Hut w Niemczech przejętej 31 lipca 2017 roku, 22 restauracji KFC nabytych 2 października 2017 na rynku rosyjskim, 40 restauracji KFC we Francji z których większość spółka przejęła w czwartym kwartale 2017 roku, spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku, 40 restauracji Pizza Hut w Rosji, 2 w Armenii i 2 w Azerbejdżanie przejętych 1 czerwca 2018 r., 6 restauracji Bacoa przejętych 31 lipca 2018 w Hiszpanii oraz 8 restauracji KFC przejętych we Francji we wrześniu 2018 roku (łącznie 37,5 mln euro przychodów w III kw. 2018). Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody grupy w III kw. 2018 wzrosły o 11,4%"

czytamy w komunikacie.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła 186 mln euro w III kw. 2018 r., co stanowi wzrost o 16,6% r/r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 16,9%.

Przychody dywizji rosyjskiej w III kw. wyniosły 43 mln euro i były o 29,1% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 41,9% r/r.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w III kw. 2018 r. kształtowała się na poziomie 140 mln euro i była o 33,3% wyższa niż przed rokiem.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły 64 mln euro w III kw. i były o 11% wyższe niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim osiągnęły poziom 19 mln euro w III kw. 2018 r. i były o 21,7% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. (wzrost o 23,1% w walucie lokalnej).

Przychody segmentu Unallocated w II kw. 2018 r. wyniosły 4 mln euro i były o 21,6% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 22,7%, podano także.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews), #EAT

Ostatnie wiadomości