Curiosity Diagnostics, spółka z Grupy Scope Fluidics, opracowała drugi panel diagnostyczny w systemie PCR|ONE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 paź 2018, 10:24

Curiosity Diagnostics, spółka z Grupy Scope Fluidics, opracowała drugi panel diagnostyczny w systemie PCR|ONE

Polska firma biotechnologiczna Curiosity Diagnostics, należąca do notowanej na NewConnect spółki Scope Fluidics, osiągnęła kolejny istotny kamień milowy w projekcie PCR|ONE. Firma opracowała laboratoryjną wersję chipa mikroprzepływowego do panelu Clostridium wraz z metodami i odczynnikami służącymi do wykrywania bakterii Clostridium difficile. To drugi  ̶  po MRSA (identyfikacja i antybiotykooporność gronkowca złocistego) – panel opracowany przez spółkę.

Spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics zakończyła kolejny etap prac w projekcie PCR|ONE. Ich efektem jest opracowanie zintegrowanego chipa mikroprzepływowego, biochemicznych metod i odczynników służących do wykrycia Clostridium difficile i oznaczenia jego zjadliwości. Funkcją panelu jest błyskawiczne wykrycie tej bakterii oraz analiza obecności genów odpowiedzialnych za produkcję różnych groźnych toksyn, mogących doprowadzić do ciężkiej formy zapalenia jelita grubego, które – szczególnie wśród osób starszych – może kończyć się śmiercią. Wykorzystywany w systemie PCR|ONE panel Clostridium analizuje próbkę stolca pacjenta w celu uzyskania decydujących informacji na temat infekcji bakterią Clostridium difficile oraz poziomem zagrożenia jaki stanowi. Skuteczność opracowanej metody została potwierdzona wieloma testami laboratoryjnymi, w których osiągnięto założone parametry.

„To drugi opracowany przez nas panel, ukierunkowany na wykrywanie patogenów bakteryjnych odpowiedzialnych za najczęstsze i najgroźniejsze infekcje nabywane przez pacjentów w warunkach szpitalnych. Panel Clostridium użyty w systemie PCR|ONE ma pomóc w jak najszybszej i najpełniejszej diagnostyce patogenu. W odróżnieniu od panelu MRSA, badaną próbką nie jest wymaz z nosa, a kał. W związku z tym przygotowanie skutecznego panelu wymagało od nas dodatkowego wysiłku w postaci opracowania wstępnego kroku polegającego na podczyszczeniu próbki kałowej przed umieszczeniem jej w kartridżu. Z sukcesem udało nam się to zrealizować, a dodatkowo nasza procedura doskonale nadaje się do implementacji w postaci automatycznej na chip. Już trwają prace nad jej implementacją, więc produkowany przez nas kartridż będzie wymagał jedynie nałożenia próbki, co zajmuje niecałą minutę – o wiele mniej czasu niż zakładaliśmy"

komentuje Marcin Izydorzak, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i członek zarządu Scope Fluidics S.A.

Clostridium difficile to bakteria beztlenowa, wywołująca zakażenie jelitowe. W zależności od ilości i rodzaju produkowanych przez te bakterie toksyn, infekcje mogą przyjmować objawy od delikatnej biegunki, po ostre zapalenie jelita grubego, z jego niedrożnością lub perforacją prowadzącą do zapalenia otrzewnej, sepsy, a nawet zgonu. Ponieważ Clostridium difficile tworzy niezwykle odporne przetrwalniki, a jej rozwojowi sprzyja terapia antybiotykowa, bardzo łatwo przenosi się i rozwija w szpitalach. Liczba zakażeń od 2000 r. systematycznie rośnie. W USA w 2011 r. na 450 tys. przypadków zachorowań, aż 30 tys. zakończyło się zgonem. To spowodowało, iż zakażenie bakterią było 17-stą najczęstszą przyczyną śmierci u osób w wieku powyżej 65 lat. Według Persistence Market Research globalna wartość rynku diagnostyki i leczenia infekcji Clostridium difficile w roku 2025 wyniesie 1,3 mld USD, co przy obecnej wartości 750 mln USD oznacza średnioroczne tempo wzrostu ponad 6 proc.

Zakażenia szpitalne MRSA i Clostridium difficile to nie tylko problem w wymiarze ludzkim, ale także finansowym dla szpitali – w samych Stanach Zjednoczonych koszty związane z tymi zakażeniami szacowane są na 2-3 mld USD rocznie, w Europie na ok. 3 mld EUR. Powyżej 90 proc. zakażeń Clostridium difficile ma źródło szpitalne. Wzrost kosztów opieki medycznej w USA wynosi ponad 7 tys. USD w przeliczeniu na jednego pacjenta zakażonego Clostridium difficile.

System PCR|ONE stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie opracowania metod szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej, w szczególności szpitalnej. System przeprowadza w pełni automatyczną izolację i analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych w próbkach klinicznych. PCR|ONE jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki.

Panele MRSA i Clostridium difficile wykorzystywane w systemie PCR|ONE znajdą zastosowanie w badaniach przesiewowych wszystkich pacjentów przyjmowanych do hospitalizacji oraz osób poddawanych nagłym interwencjom medycznym. W przyszłości Spółka będzie mogła z łatwością rozszerzyć funkcjonalność systemu PCR|ONE o nowe panele badań.

Technologie użyte w systemie chronione są patentem na terenie USA. Spółka jest w trakcie pozyskiwania patentów w innych krajach, m.in. na terenie całej Unii Europejskiej.

O Scope Fluidics

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: spółka, #SCP

Ostatnie wiadomości