Grupa Kęty miała 83,17 mln zł zysku netto, 140,33 mln zł zysku EBITDA w III kw. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 paź 2018, 08:23

Grupa Kęty miała 83,17 mln zł zysku netto, 140,33 mln zł zysku EBITDA w III kw.

Grupa Kęty odnotowała 83,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 77,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Zysk operacyjny wyniósł 109,23 mln zł wobec 98,69 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 140,33 mln zł wobec  128,71 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 813,34 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 717,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 208,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 196,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2239,78 mln zł w porównaniu z 1991,78 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 371,87 mln zł wobec 339,17 mln zł rok wcześniej. 

"Wzrost przychodów ze sprzedaży uzyskały wszystkie trzy segmenty grupy kapitałowej. W Segmencie Wyrobów Wyciskanych (SWW) przychody wzrosły zarówno dzięki większemu wolumenowi sprzedaży (+5%), a także wyższej cenie aluminium (+4% w przeliczeniu na złotówki). W Segmencie Opakowań Giętkich (SOG) przychody wzrosły głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi sprzedaży foli BOPP na rynku krajowym oraz wysokiej dynamice eksportu (ok. 12%). We wszystkich segmentach wzrosty przychodów odnotowano zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych"

czytamy w raporcie.

W III kw. br. w Segmencie Wyrobów Wyciskanych przychody wzrosły o 15% do 351,9 mln zł, w Segmencie Systemów Aluminiowych - o 13% do 360 mln zł, a w Segmencie Opakowań Giętkich - o 11% do 178,7 mln zł.

"W trzecim kwartale zgodnie z oczekiwaniami na rynku utrzymywała się dobra koniunktura zarówno na rynku krajowym, jak i europejskich rynkach eksportowych. W ujęciu wartościowym największe wzrosty w eksporcie osiągnięto na rynkach niemieckim, holenderskim, czeskim, brytyjskim, szwajcarskim i austriackim. Wszystkie główne linie produkcyjne były wykorzystywane w zakresie 90-95%. Przełożyło się to na osiągnięcie 811,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 13%) w tym ba rynku krajowym sprzedano o 17% więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku a na rynkach pozostałych krajów UE o ponad 15% więcej"

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 190,75 mln zł wobec 244,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec III kw. br. grupa posiadała 231,1 mln zł kredytów długoterminowych i 661,1 mln zł kredytów krótkoterminowych. Ok 16% wartości kredytów jest utrzymywane w walutach obcych (15% w EUR i 1% w USD).

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów. 

(ISBnews), #KTY

Ostatnie wiadomości