Bank Millennium miał 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 paź 2018, 08:50

Bank Millennium miał 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Bank Millennium odnotował 200,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 187,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 462,98 mln zł wobec 438,28 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 162,91 mln zł wobec 165,54 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 70,92 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 71,14 mld zł na koniec 2017 r. 

W I-III kw. 2018 r. bank miał 548,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 501,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto powtarzalny (tj. skorygowany o opłatę roczną na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG, zaksięgowaną na początku roku finansowego, poprzez równe naliczanie jej przez cały rok - tylko 3/4 tej opłaty za okresy I-III kw. 2018 r. i I-III kw. 2017 r. jest traktowane, jako wartość powtarzalna) wyniósł 556,8 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 513,2 mln zł rok wcześniej, podano w raporcie.

"Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 374,1 mln zł i wzrósł o 6,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wzrost ten był powodowany przez wzrost wolumenów biznesowych i poprawę marży odsetkowej netto do poziomu 2,6% narastająco w porównaniu z 2,5% rok temu. Kwartalny trend marży w okresie roku finansowego 2018 jest jeszcze lepiej widoczny przy poprawie o 10 pb do ok. 2,7% w III kw. 2018 r. Wzrost ten wynika głównie z lepszej struktury aktywów, z udziałem złotowych kredytów detalicznych na poziomie ok. 40% oraz przy poprawie kosztu depozytów, częściowo wspartej ścisłą dyscypliną cenową oraz kontynuacją zmiany w kierunku rachunków bieżących i oszczędnościowych, które obecnie stanowią 62% całości"

czytamy w materiale.

Wynik z tytułu prowizji w I-III kw. 2018 r. wyniósł 499,5 mln zł i wzrósł o 1,1% r/r. Prowizje transakcyjne (w tym od kredytów i gwarancji) osiągnęły znaczny wzrost o 12,9 mln zł, a prowizje z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych wzrosły o 5,1 mln zł. Z drugiej jednak strony, prowizje od dystrybucji produktów inwestycyjnych oraz związane z rynkami kapitałowymi obniżyły się w stosunku do I-III kw. 2017 r. o 12,3 mln zł, podano także.

Koszty ogółem w I-III kw. 2018 r. wyniosły 948,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,6% r/r. W obu okresach wystąpił negatywny efekt rozpoznania całorocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG w pierwszym kwartale roku. W III kw. 2018 r. koszty operacyjne ogółem wzrosły o 4,6% w stosunku do II kw. 2018 r.

"Wskaźnik koszty/dochody w I-III kw. 2018 r., obliczany z korektą o opłatę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG (¾ łącznej kwoty, uiszczonej w pełni w pierwszym kwartale roku), wyniósł 46,6% tj. nieco wyżej, (o 0,3 pp.) niż rok temu"

wskazano także.

Po trzech kwartałach br. ROE wyniosło 9,5%, zaś TCR Grupy - na poziomie 22,9%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 531,97 mln zł wobec 497,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews), #MIL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości