JSW rozpoczęło wiercenie otworów badawczych w obszarze Bzie-Dębina 2-Zachód | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 paź 2018, 15:13

JSW rozpoczęło wiercenie otworów badawczych w obszarze Bzie-Dębina 2-Zachód

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozpoczęła wiercenie nowych powierzchniowych otworów badawczych w obszarze górniczym Bzie-Dębina 2-Zachód, podała spółka. W ten sposób JSW poszerza zakres prac zmierzających do zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla koksowego w kolejnych latach.

"Strategia zakłada pozyskiwanie dostępu do nowych złóż węgla koksowego. Pamiętajmy, że bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie"

powiedział prezes Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.

Informacje geologiczne uzyskane podczas drążenia wyrobisk dołowych oraz pogłębiania szybu 1 Bzie pozwoliły bardziej szczegółowo poznać strukturę nowego złoża. Wiążą się z nim poważne plany, złoże zostało bowiem ujęte w nowej strategii JSW. By złoże Bzie-Dębina 2-Zachód mogło służyć rozwojowi spółki, trzeba jednak zdobyć dokładne dane dotyczące miąższości zalegających w nim pokładów węgla oraz jego jakości, podano także.

W czerwcu tego roku zarząd JSW podjął decyzję o wykonaniu pięciu otworów badawczych z powierzchni - każdy o głębokości 1 300 metrów, przypomniano.

"Aby potwierdzić bardzo dobrą jakość węgla przed dotarciem do parcel eksploatacyjnych wyrobiskami dołowymi, konieczne jest odwiercenie powierzchniowych otworów badawczych. Wyniki pomogą nam zinterpretować budowę złoża, a także ułatwią weryfikację wytyczonych obecnie kierunków przyszłej eksploatacji. Korzystamy z najlepszych narzędzi, aby mieć pewność, co do jakości i parametrów złoża"

wyjaśnił zastępca prezesa ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko.

W tym tygodniu rozpoczęto wiercenia pierwszych trzech otworów. Według harmonogramu, w listopadzie prace wiertnicze prowadzone będą na wszystkich pięciu otworach. Wiercenia - zgodnie z planem - mają zakończyć się w I kwartale 2019 r., podsumowano.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews), #JSW

Ostatnie wiadomości