PKN Orlen podwyższy kwotę programu emisji obligacji do 4 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 paź 2018, 08:52

PKN Orlen podwyższy kwotę programu emisji obligacji do 4 mld zł

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji, w tym na podwyższenie kwoty programu do 4 mld zł, podała spółka. Koncern planuje rozpocząć prace nad emisją obligacji w ramach programu.

"Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 roku wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji, podpisanej w dniu 27 listopada 2006 roku (z późniejszymi zmianami) przez spółkę jako emitenta oraz konsorcjum banków, w tym na podwyższenie do 4 mld zł kwoty programu oraz na zaciąganie przez spółkę zobowiązań wynikających z tak zmienionej umowy programowej"

czytamy w komunikacie.

Spółka planuje rozpocząć prace nad przeprowadzeniem emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy programowej.

"Ostateczne decyzje będą podejmowane na bieżąco w wyniku analizy i obserwacji sytuacji rynkowej. Zakładamy, że emisja mogłaby być emisją prywatną skierowaną do oznaczonego grona inwestorów, a jeżeli doszłaby do skutku, pozyskane środki mogłyby być przeznaczone przez PKN Orlen na finansowanie bieżącej działalności"

wskazano.

Zgodnie z postanowieniami umowy programu emisji obligacji, w lutym 2012 r. PKN Orlen wyemitował 7-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Termin zapadalności obligacji przypada w lutym 2019 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews), #PKN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości