Dom Development podsumowuje III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 paź 2018, 10:48

Dom Development podsumowuje III kw. 2018 r.

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. („Dom Development”, „Grupa”), wiodący deweloper w Polsce realizujący inwestycje w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu, w okresie trzech kwartałów 2018 roku sprzedała 2596 lokali (-11% r/r) i przekazała zgodnie z harmonogramem 2028 lokali (+39% r/r). W samym III kwartale 2018 roku Grupa sprzedała 946 lokali (+18% kw./kw.), osiągając najwyższą sprzedaż kwartalną w tym roku oraz przekazała 587 lokali.

Narastająco w okresie trzech kwartałów 2018 Grupa odnotowała 33-proc. wzrost przychodów (do 905 mln zł) rok do roku. W efekcie Grupa wypracowała wyższy o 33% zysk netto r/r na poziomie 98,2 mln zł. W III kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży Grupy wynosiły 265,8 mln zł (+8% r/r), a zysk netto 21,9 mln zł (-16% r/r). Grupa utrzymuje bardzo silny bilans, czego potwierdzeniem jest brak zadłużenia odsetkowego netto. Poziom gotówki Grupy na 30.09.2018 wynosił 319 mln zł.

Grupa znacząco - do 3120 lokali - zwiększyła ofertę, wprowadzając w bieżącym roku 2672 lokale (23 projekty w 16 lokalizacjach) do realizacji wobec 3231 (23 projekty) rok wcześniej. Bank ziemi Grupy na koniec września 2018 roku liczył 7455 lokali. Grupa powiększyła go o nowe grunty na łącznie 1650 lokali we Wrocławiu i Trójmieście.

W efekcie wprowadzenia do realizacji kolejnych inwestycji Grupa na koniec września 2018 roku posiadała 5791 lokali w budowie na 46 projektach. Na dzień 30 września 2018 roku w ofercie Grupy znajdowały się mieszkania w 29 lokalizacjach: 17 inwestycji warszawskich, 9 trójmiejskich i 3 wrocławskie.

„Rynek, mimo wielu trudności, sprzyja branży deweloperskiej. Bardzo wysoki popyt przewyższający podaż powoduje dalszy wzrost cen mieszkań, a czynniki makroekonomiczne sprzyjają decyzjom zakupowym i dużemu udziałowi transakcji gotówkowych – w Dom Development stanowiły ponad 45% sprzedaży trzeciego kwartału. Bardzo duża konkurencja na rynku zakupu gruntów przekłada się na wygórowane ceny i ograniczoną dostępność działek. Trudności te widoczne są szczególnie w Warszawie, choć na tle rynku Dom Development jest w komfortowej sytuacji. Dzięki wysokiej jakości bankowi ziemi w stolicy możemy nadal rozważnie podejmować decyzje o nowych zakupach, wybierając działki pod inwestycje pozwalające na uzyskanie satysfakcjonującej marży i sprawne wdrożenie do realizacji. Zgodnie z planem skupiamy się na zwiększaniu skali działalności w Trójmieście oraz Wrocławiu i na tych rynkach nabyliśmy nowe, atrakcyjne grunty. Obserwujemy jednocześnie, że dostępność usług budowlanych powoli się poprawia, a koszty budowy zaczynają się stabilizować. W obliczu trudności spółek budowlanych decyzja o rozwoju własnej spółki wykonawczej, Dom Construction, okazała się słuszna, czego potwierdzeniem jest sprawna realizacja budowy osiedla Żoliborz Artystyczny"

mówi Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development S.A.

„Odnotowujemy dobrą sprzedaż przy wysokich marżach. Zwiększyliśmy ofertę do 3120 lokali na koniec września 2018 wobec 2979 lokali na koniec 2017 roku. Nasze dwie najważniejsze inwestycje mieszkaniowe realizowane w Warszawie: Żoliborz Artystyczny i Marina Mokotów są dużym sukcesem sprzedażowym. Dobra sytuacja finansowa Grupy zapewnia nam większą elastyczność w podejmowaniu decyzji co do dalszego rozwoju Grupy"

powiedział Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development S.A.

Sprzedaż i przekazania 

W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku Dom Development odnotował sprzedaż netto na poziomie 2596 lokali (-11% r/r).

W tym okresie roku Grupa przekazała klientom 2028 lokali, (+18% r/r) osiągając bardzo dobrą marżę na poziomie 27,2%. Kwartalną sprzedaż netto Dom Development przedstawia poniższy wykres:

Wyniki finansowe 

Dom Development odnotował w okresie trzech kwartałów 2018 roku wyniki zgodne z oczekiwaniami. Grupa wypracowuje satysfakcjonującą marżę brutto. W okresie 1-3 kw. 2018 r. marża utrzymała się na zbliżonym poziomie rok do roku i wyniosła 27%.

Dom Development utrzymuje silną pozycję gotówkową (319 mln zł gotówki; 23,8 mln zł gotówki netto) i brak zadłużenia odsetkowego netto (wskaźnik zadłużenia netto -2,6%). Dodatkowo Spółka posiada dostęp do niewykorzystanych linii kredytowych w wysokości 200 mln zł co oznacza wysoki potencjał zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych inwestycji.

Bank Ziemi

Bank ziemi Grupy na 30 września 2018 roku obejmował łącznie 7455 lokali. W okresie trzech kwartałów 2018 roku Grupa zwiększyła swój bank ziemi o grunty pozwalające na budowę łącznie ok. 800 lokali w Trójmieście i ok. 850 lokali we Wrocławiu.

Dywersyfikacja banku ziemi pod kątem lokalizacji, skali projektów oraz segmentów rynku zapewnia Grupie utrzymanie atrakcyjnej oferty w przyszłych okresach.

O spółce

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest wiodącym deweloperem w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę Euro Styl S.A.. Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej struktury firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom Development jako generalny wykonawca. W ciągu 22 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 30 000 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu i w Trójmieście.

Dom Development S.A. powołał Fundację Dom Development City Art (FDDCA), której misją jest promocja sztuki w przestrzeni miejskiej i podnoszenie jakości przestrzeni publicznej. Fundacja została powołana w oparciu o projekty artystyczne, zlokalizowane na terenie osiedli mieszkaniowych zrealizowanych przez Dom Development.

Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 56,70% akcji.

Źródło: spółka, #DOM

Ostatnie wiadomości