Orbis miał 83,64 mln zł zysku netto, 111,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 paź 2018, 08:51

Orbis miał 83,64 mln zł zysku netto, 111,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Orbis odnotował 83,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 105,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 111,61 mln zł wobec 129,09 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA operacyjna sięgnęła 153,19 mln zł w III kw. wobec 164,62 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 391,69 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 421,92 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 298,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 188,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 082,01 mln zł w porównaniu z 1 101,45 mln zł rok wcześniej.

"Zmiana przychodów wynika przede wszystkim ze sprzedaży w maju hoteli Sofitel Budapest Chain Bridge oraz Novotel Szeged oraz sprzedaży w lipcu br. hoteli ibis Pilzno, Mercure Cieszyn oraz ibis Styles Bielsko-Biała. W ujęciu like-for-like przychody wyniosły 1 079,4 mln, tj. wzrosły o 3,2% w porównaniu do danych za 3 kwartały 2017 roku"

czytamy w raporcie. 

Orbis podał, że utrzymująca się pozytywna koniunktura gospodarcza w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wysoki popyt na usługi hotelarskie, jak również liczne oferty promocyjne oraz elastyczna strategia cenowa dostosowana do aktualnych warunków na poszczególnych rynkach, przyczyniły się do wzrostu średniej ceny za pokój, a w efekcie przychodu na jeden dostępny pokój w hotelach grupy przy jednoczesnym utrzymaniu frekwencji na podobnym poziomie co w okresie porównywalnym.

"W okresie 9 miesięcy 2018 roku przychód przypadający na 1 dostępny pokój w hotelach własnych Grupy Orbis wyniósł 192,4 zł, czyli był o 3% wyższy w porównaniu do danych 'like-for-like' za 9 miesięcy 2017 roku. W analizowanym okresie klienci hoteli Grupy Orbis zapłacili średnio 260,5 zł za pokój, tj. 4,5% więcej niż w roku ubiegłym. Ponadto, w okresie od stycznia do września 2018 roku odnotowano nieznaczny spadek poziomu obłożenia hoteli własnych w stosunku do danych za 9 miesięcy 2017 roku do poziomu 73,8%"

czytamy dalej. 

W okresie od stycznia do września 2018 roku przychody z usług noclegowych wyniosły 749,3 mln zł, co stanowiło 69,3% całości przychodów grupy.

"Przychody z gastronomii ukształtowały się w okresie 9 miesięcy 2018 roku na poziomie 260,2 mln zł, tj. stanowiły 24% przychodów skonsolidowanych. Ich udział w przychodach grupy pozostał na poziomie z roku ubiegłego. Przychody z tytułu franczyzy i zarządzania miały 2,4% udział w przychodach grupy. W porównaniu do danych za 9 miesięcy ubiegłego roku przychody z tytułu franczyzy i zarządzania wzrosły o 57%. Jest to w szczególności efekt zwiększenia bazy hotelowej grupy z 32 hoteli franczyzowych i 12 hoteli w zarządzaniu według stanu na 30 września 2017 roku do 41 hoteli franczyzowych i 17 hoteli zarządzanych na koniec września 2018 roku. Pozostałe przychody, obejmujące głównie przychody z wynajmu nieruchomości oraz miejsc parkingowych, wyniosły 46,7 mln zł w okresie 9 miesięcy br., tj. stanowiły 4,3% przychodów skonsolidowanych (4,6% w roku ubiegłym)"

podano także w raporcie. 

Koszty działalności operacyjnej Grupy Orbis (w tym koszty wynajmu nieruchomości oraz amortyzacja) wyniosły w analizowanym okresie 851,6 mln zł, tj. spadły o 1% w porównaniu do 9 miesięcy 2017 roku, przy czym udział poszczególnych rodzajów kosztów w przychodach netto ze sprzedaży nie zmienił się r/r. 

"Największy wzrost w okresie 9 miesięcy 2018 roku odnotowały koszty świadczeń pracowniczych, na co wpływ miały m.in. podwyżki wynagrodzeń, wzrost premii uzależnionych od osiąganych wyników oraz kosztów związanych z rotacją pracowników. Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych został zniwelowany poprzez oszczędności w kosztach zużycia materiałów i energii, które spowodowane były m.in. sprzedażą hoteli Sofitel Budapest Chain Bridge oraz Novotel Szeged na Węgrzech w maju 2018 roku. [...].  W analizowanym okresie odnotowano znaczny spadek kosztów wynajmu nieruchomości. Jest to efekt ubiegłorocznego wykupu hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge z leasingu. Jednocześnie wysokość amortyzacji w obu porównywanych okresach pozostaje na podobnym poziomie (nieznaczny wzrost o 1,3%). W efekcie powyższych zmian EBITDAR Grupy Orbis za 9 miesięcy 2018 roku wyniósł 400,3 mln zł, EBITDA operacyjna w ujęciu like-for-like wzrosła o 2,7% do poziomu 357,9 mln zł, zaś zysk z działalności operacyjnej bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 233,1 mln zł"

czytamy także w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 113,14 mln zł wobec 109,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

(ISBnews), #ORB

Ostatnie wiadomości