BioMaxima S.A. rozpoczyna testy systemu Accelerate Pheno™ w Polsce | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 paź 2018, 10:32

BioMaxima S.A. rozpoczyna testy systemu Accelerate Pheno™ w Polsce

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, przeprowadzi testową instalację systemu Accelerate Pheno™ w jednym z wiodących ośrodków klinicznych w Polsce. Będzie to zarazem pierwsze wdrożenie testowe tego systemu zrealizowane przez Emitenta.

Spółka uzyskała potwierdzenie, że przeprowadzi testową instalację systemu Accelerate Pheno™ w jednym z wiodących ośrodków klinicznych w Polsce wraz z zakupem pakietu testów. System zostanie zainstalowany w listopadzie 2018 r., a okres jego testowania jest wstępnie przewidziany na dwa miesiące. BioMaxima S.A. od sierpnia br. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce produktów amerykańskiej firmy Accelerate Diagnostics, Inc. będącej producentem platformy Accelerate Pheno™ przeznaczonej do szybkiej identyfikacji patogenów i oznaczenia ich wrażliwości na antybiotyki w leczeniu sepsy. Zarząd Spółki liczy, że pozytywne wyniki z przeprowadzonej instalacji testowej umożliwią szybszą implementację systemu w kolejnych ośrodkach.

„Spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony lekarzy ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, jak i diagnostów. Oczekują oni jakiegoś przełomu, ponieważ obecnie dostępne technologie osiągnęły już szczyt swoich możliwości i służba zdrowia jest bezradna wobec tak wysokiej śmiertelności, której przyczyną jest sepsa. Liczymy, że to właśnie system Accelerate Pheno dokona tej rewolucji w leczeniu sepsy”

podkreśla Łukasz Urban, prezes zarządu spółki BioMaxima S.A.

Systemu Accelerate Pheno™ to platforma nowej generacji służąca do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów z dodatnich posiewów krwi i oznaczania ich lekowrażliwości w leczeniu sepsy. System gwarantuje uzyskanie wyniku identyfikacji już w 90 minut, a kompletnego wyniku, łącznie z oznaczeniem lekowrażliwości, podawanym jako MIC (minimalne stężenie hamujące), maksymalnie w ciągu 7 godzin. We wrześniu 2018 r. zespół zajmujący się w Spółce wprowadzaniem Accelerate Pheno™ na rynek rozpoczął pracę i odbyto szereg rozmów z liderami opinii oraz nawiązał kontakt z wiodącymi placówkami klinicznymi w kraju. System wzbudził duże zainteresowanie potencjalnych klientów, co zaowocowało pierwszą testową instalacją w dużym ośrodku klinicznym.

System Accelerate Pheno™ pozwala lekarzom optymalizować terapię antybiotykową średnio o 24 do 40 godzin szybciej niż dotychczas dostępne najszybsze metody diagnostyczne. Końcowy wynik oznaczenia zawiera identyfikację patogenu, potwierdzenie obecności jednego drobnoustroju, fenotypy wrażliwości w kategoriach MIC, fenotypy oporności, interpretację wrażliwości, eksperckie zasady interpretacji, oraz wartości graniczne wg CLSI/EUCAST.

Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 roku został oszacowany na 2,71 miliarda USD i przewiduje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1% rocznie osiągając w 2022 roku wartość 3,47 miliarda USD (BusinessWire, maj 2018).

BioMaxima S.A. specjalizuje się we własnych technologiach badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną, mającą dzisiaj największy udział w tym rynku na świecie. Emitent jest jedynym w Polsce oraz jednym z kilku wytwórców w Europie krążków antybiotykowych.

Po dwóch kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto BioMaxima S.A. sięgnął 765 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 16.097 tys. zł. W analogicznym okresie 2017 r. zysk netto Spółki wyniósł 395 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 16.219 tys. zł.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog, Accelerate Diagnostics, Inc. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Źródło: spółka, #BMX

Ostatnie wiadomości