Kruk miało 89,88 mln zł zysku netto, 126,67 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 paź 2018, 08:45

Kruk miało 89,88 mln zł zysku netto, 126,67 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Kruk odnotował 89,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 74,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 126,67 mln zł wobec 107,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 288,6 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 259,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 279,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 291,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 893,51 mln zł w porównaniu z 806,92 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA (APM) wzrósł  o 7% do poziomu 408,8 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku.

"Rentowność EBITDA w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wyniosła 46% w porównaniu do 47% w pierwszych trzech kwartałach 2017roku"

czytamy w raporcie. 

"Łączna wartość nakładów na pakiety wierzytelności własnych w I-III kwartale 2018 roku wyniosła 1 054 mln zł. W okresie I-III kw 2018 roku wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK Kruk wyniosła 1 144 mln zł, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym"

czytamy dalej..

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 89,86 mln zł wobec 44,14 mln zł straty rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości