Konsorcjum Stali chce rekomendować niewypłacanie dywidendy za 2018 i 2019 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 lis 2018, 11:01

Konsorcjum Stali chce rekomendować niewypłacanie dywidendy za 2018 i 2019 r.

Zarząd Konsorcjum Stali zamierza wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczenie całości wypracowanych zysków za lata obrotowe 2018 i 2019 na kapitał zapasowy, podała spółka, prezentując politykę w sprawie podziału zysku.

"W ocenie zarządu spółki, pozostawienie w spółce całości zysku spółki wypracowanego za lata obrotowe 2018 i 2019, pozwoli na przeznaczenie tych środków m.in. pod nowe inwestycje, a tym samym pozwoli na utrzymanie pozycji jednego z liderów w branży. Czynnikiem decydującym przy rekomendacji zarządu odnośnie przeznaczenia wypracowanych zysków spółki za lata obrotowe 2018 i 2019 w całości na kapitał zapasowy spółki jest konieczność zapewnienia spółce odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności. Przyjęcie niniejszej polityki umożliwi dalszą rozbudowę i modernizację bazy dystrybucyjnej spółki, przy zapewnieniu jej bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego"

czytamy w komunikacie.

Wartość przewidywanych nowych inwestycji na lata 2019-2020 wynosi ok. 26 mln zł. Ponadto spółka jest w trakcie realizacji planu inwestycyjnego na lata 2016-2019. Jednocześnie zarząd może w przyszłości podjąć decyzje o weryfikacji powyższych założeń w przypadku wystąpienia w przyszłości zmiany czynników, w oparciu o które została przyjęta niniejsza polityka, podano także.

Konsorcjum Stali działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews), #KST

Ostatnie wiadomości