Bank Millennium ma umowę zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku za 1,83 mld zł  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 lis 2018, 08:52

Bank Millennium ma umowę zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku za 1,83 mld zł 

Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł, podał Bank Millennium. Bank Millennium zamierza połączyć się Euro Bankiem pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych w tym względzie. 

"Istotą transakcji przewidzianej w umowie jest bezpośrednie nabycie przez Bank Millennium akcji od sprzedającego za cenę wynoszącą 1 833 000 000 zł, która będzie podlegała mechanizmowi korekty ceny po zamknięciu transakcji, (tj. po przeniesieniu tytułu prawnego do akcji na rzecz Banku Millennium). Cena ostateczna zostanie skorygowana na podstawie porównania ostatecznej wartości aktywów netto Euro Bank (wyliczonej, co do zasady, na dzień zamknięcia) z wartością referencyjną aktywów netto stanowiącą podstawę ustalenia ceny. W wyniku zastosowania tego mechanizmu, ostateczna cena faktycznie zapłacona przez Bank Millennium za akcje może różnić się od ceny wskazanej powyżej"

czytamy w komunikacie. 

Bank Millennium nie zamierza dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego w celu finansowania transakcji, podano także. 

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających wskazanych w Umowie, które obejmują: uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego oraz uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzającej brak sprzeciwu KNF wobec nabycia akcji przez Bank Millennium.

Ponadto, transakcja wymaga dokonania zawiadomienia przez Banco Comercial Portugues, będącego akcjonariuszem większościowym Banku Millennium, Europejskiego Banku Centralnego.

"Dodatkowo, umowa przewiduje, że w dniu zamknięciu finansowanie udzielone Euro Bankowi przez SG (w tym zadłużenie podporządkowane wobec SG) zostanie spłacone lub zrefinansowane przez Euro Bank lub Bank Millennium w całości (a w odniesieniu do zadłużenia podporządkowanego wobec SG, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód KNF w tym względzie)"

podano także. 

Po przeprowadzeniu transakcji Bank Millennium zachowa prawo do nazwy i logotypu Euro Banku.

"Jednak celem Banku Millennium po zamknięciu transakcji jest skoncentrowanie się na integracji Euro Banku z grupą Banku Millennium. Ponadto, Bank Millennium zamierza połączyć Euro Bank z Bankiem Millennium, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych w tym względzie"

czytamy również. 

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Euro Bank to bank detaliczny, z szeroką ofertą produktów dla klientów indywidualnych. Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r. Aktywa eurobanku wyniosły 13,8 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews), #MIL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości