Qumak: Sąd nie zatwierdził kryterium doboru wierzycieli do układu częściowego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lis 2018, 08:53

Qumak: Sąd nie zatwierdził kryterium doboru wierzycieli do układu częściowego

Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych orzekł, że zaproponowane przez Qumak kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w przyspieszonym postępowaniu układowym są niezgodne z prawem, podała spółka.

"Sąd stanął na stanowisku, że w przypadku, w którym suma wierzytelności spornych spółki przekracza 15% sumy wierzytelności spółki, które uprawniałyby do głosowania nad układem w przypadku układu całościowego (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo Restrukturyzacyjne jest to próg, którego przekroczenie uniemożliwia otwarcie przyspieszonego postępowania układowego), skonstruowanie kryterium wyodrębnienia wierzycieli do układu częściowego w taki sposób, że suma wierzytelności spornych objętych układem jest niższa niż 15 % sumy wierzytelności objętych układem częściowym, jest niedopuszczalne"

czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że zaproponowane przez spółkę kryterium doboru wierzycieli do układu częściowego nie zostało przez sąd zatwierdzone, co na chwilę obecną uniemożliwia otwarcie wobec spółki przyspieszonego postępowania układowego, dodano w informacji.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews), #QMK

Ostatnie wiadomości