Realizacja Genomicznej Mapy Polski wystartuje na początku grudnia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lis 2018, 14:10

Realizacja Genomicznej Mapy Polski wystartuje na początku grudnia

Realizacja Genomicznej Mapy Polski – strategicznego projektu w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozpocznie się w I połowie grudnia br. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum European Centre for Bioinformatics and Genomics (ECBIG), w skład którego wchodzą Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (spółka zależna Inno-Gene S.A.). Całkowita wartość projektu wynosi blisko 105 mln zł.

„To przełomowy dla Polski projekt z pogranicza genetyki, bioinformatyki i medycyny. Jednocześnie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszym regionie"

komentuje Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu Centrum Badań DNA oraz prezes zarządu Inno-Gene S.A.

Podczas realizacji projektu zostanie wykonanych 5 tys. sekwencjonowań całogenomowych. Na tej podstawie powstanie m.in. Mapa Zmienności Genetycznej na całym obszarze kraju oraz genom referencyjny mieszkańca Polski.

„Coraz popularniejsza jest tzw. indywidualizacja leczenia, czyli dobieranie konkretnych leków i ich dawek w zależności od tego, co jest zapisane w genach pacjenta. Genom jest nośnikiem genów, czyli materiału genetycznego zawartego w podstawowym zbiorze chromosomów człowieka. Naszym celem w ramach projektu jest stworzenie referencyjnego genomu mieszkańca Polski, którego będzie można wykorzystać m.in. właśnie w medycynie. Porównując wzorcowy genom z genomem danego pacjenta, łatwiej można zdiagnozować u niego chorobę i zastosować optymalne leczenie"

mówi dr inż. Piotr Łukasiak z Politechniki Poznańskiej.

Konsorcjum otrzyma dofinansowanie na realizację projektu z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w wysokości ok. 68 mln zł. Poza badaniami genetycznymi, uczestnicy konsorcjum stworzą kilka innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych.

„Bioinformatyka to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie. Dzięki innowacyjnym narzędziom powstałym w trakcie realizacji projektu stworzymy infrastrukturę, która pozwoli trafniej diagnozować ryzyka związane z wystąpieniem u danego pacjenta chorób nowotworowych czy cywilizacyjnych"

dodaje dr inż. Piotr Łukasiak.

Dzięki udziałowi w konsorcjum, należące do Grupy Inno-Gene Centrum Badań DNA będzie mogło komercyjnie wykorzystać powstałą infrastrukturę i narzędzia bioinformatyczne, a także będzie miało możliwość wzięcia udziału we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

„To duża szansa na zwiększenie konkurencyjności naszej Grupy w branży bioinformatycznej. Liczymy, że dzięki temu nasz biznes wejdzie na zupełnie inny poziom i staniemy się jednym z liderów branży w regionie"

mówi Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu Inno-Gene S.A.

Kluczowa część projektu, na którą składa się m.in. wykonanie sekwencjonowań całogenomowych zostanie wykonana przez Central Europe Genomics Center, spółkę stowarzyszoną Inno-Gene S.A. Wartość części projektu, którą zrealizuje, wyniesie ponad 63,3 mln zł.

Źródło: spółka, #IGN

Ostatnie wiadomości