Ronson Development publikuje wyniki za III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 lis 2018, 09:07

Ronson Development publikuje wyniki za III kw. 2018 r.

Przychody Ronson Development za dziewięć miesięcy 2018 r. sięgnęły 253,3 mln zł i były o 39% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. Uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w ramach projektu joint venture City Link I, całkowite przychody wyniosły 277,4 mln zł (wzrost o 45% r/r).

  • Od początku stycznia do końca września Ronson przekazał klientom klucze do łącznie 707 lokali (o 44% więcej niż przed rokiem), z czego 66 lokali zostało przekazanych w projekcie City Link I, w którym spółka ma 50-proc. udział.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały br. wyniósł 42,1 mln zł, co oznacza wzrost o 43% rok do roku.

  • Średnia marża brutto na inwestycjach mieszkaniowych przekazanych klientom w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku (uwzględniając City Link I) wyniosła 17,9% wobec 16,1% przed rokiem.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Ronson Development za dziewięć miesięcy 2018 r. wyniósł 15,8 mln zł wobec 0,1 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2017 r. oraz 9,5 mln zł w całym ubiegłym roku.

W samym trzecim kwartale 2018 r. rozpoznane przez Ronson Development przychody ze sprzedaży sięgnęły 83 mln zł i były ponaddwukrotnie wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły 36 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży w okresie lipiec-wrzesień br. wyniósł 14,5 mln zł, co oznacza ponadtrzykrotny wzrost w porównaniu z trzecim kwartałem 2017 r., kiedy wyniósł 4,7 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł natomiast 5,5 mln zł wobec 2,5 mln zł straty netto przed rokiem.

„Największy udział w wynikach minionego kwartału miał pierwszy z ośmiu zaplanowanych etapów osiedla Miasto Moje na Białołęce, gdzie przekazaliśmy klientom klucze do 123 lokali o łącznej wartości 34,6 mln zł i marży brutto przekraczającej 24%. Znaczący wpływ na zaraportowane wyniki miał ponadto projekt Nova Królikarnia na Mokotowie. W trzecim kwartale przekazaliśmy tam co prawda „tylko” 29 lokali, przy czym były to głównie apartamenty o dużych metrażach i wysokiej cenie jednostkowej, wynoszącej średnio około 1 mln zł – łączna wartość lokali przekazanych w tym projekcie wyniosła 29 mln zł"

wskazał Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Pod względem bieżącej sprzedaży, spółka odnotowała porównywalne wyniki rok do roku, biorąc pod uwagę liczbę sprzedanych lokali, oraz wyższe, biorąc pod uwagę ich wartość. W samym trzecim kwartale Ronson Development zakontraktował sprzedaż 203 lokali o łącznej wartości 90,1 mln zł (wobec 206 lokali o wartości 74,7 mln zł w trzecim kwartale 2017 r.), a narastająco w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku znalazł nabywców na 639 lokali o łącznej wartości 263,7 mln zł (wobec 645 lokali o wartości 242 mln zł sprzedanych łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2017 r.). Średnia wartość lokali sprzedanych w okresie od stycznia do września tego roku wzrosła tym samym do 413 tys. zł z 375 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Najlepiej sprzedającymi się obecnie projektami są nasze dwie warszawskie inwestycje: City Link oraz Miasto Moje. Dobre wyniki sprzedażowe notujemy również poza stolicą: dużym zainteresowaniem cieszy się nasz najnowszy projekt w Poznaniu – Grunwald2, a także wrocławska Vitalia i szczecińska Panoramika"

powiedział Andrzej Gutowski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.

W ofercie sprzedaży spółki na koniec trzeciego kwartału znajdowało się łącznie 678 lokali, z czego 583 w ramach projektów w budowie, a 95 w już ukończonych inwestycjach.

„Przymierzamy się do tego, aby jeszcze przed końcem tego roku rozpocząć realizację czterech inwestycji obejmujących łącznie 480 lokali. Trzy z nich to kontynuacje naszych dotychczasowych projektów: Miasto Moje III (gdzie już wystartowaliśmy z przedsprzedażą) oraz Nova Królikarnia w Warszawie, a także Panoramika V w Szczecinie. W Warszawie, zgodnie z zapowiedziami, planujemy ponadto rozpoczęcie zupełnie nowego projektu – Ursus Centralny, gdzie w pierwszym etapie planujemy wybudować 151 lokali, a docelowo około 1600 lokali"

zapowiedział Andrzej Gutowski.

Biorąc pod uwagę wyniki za trzy kwartały i perspektywy na ostatni kwartał roku, jak zapowiada się dla Ronson Development cały bieżący rok?

„Zważywszy na trudne otoczenie, w jakim funkcjonują dziś deweloperzy, należy docenić tegoroczne wyniki osiągnięte przez spółkę i jej niezwykle doświadczony zespół. Dzięki niemu zrealizujemy nasz plan zakładający przekazanie klientom około 800 lokali w całym 2018 r."

wskazał Nir Netzer, prezes Ronson Development.

„Jeszcze lepiej pod tym względem zapowiada się przyszły rok. W 2019 r. planujemy bowiem ukończenie projektów obejmujących łącznie ponad 1100 lokali, z czego 745 było już sprzedanych przed końcem września tego roku"

dodał Nir Netzer.

Kilka dni po zakończeniu trzeciego kwartału, 4 października br., Ronson Development wypłacił akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję (łącznie ponad 9,8 mln zł). Zgodnie ze zaktualizowaną polityką dywidendową, w kolejnych latach spółka planuje regularnie dzielić się zyskami z akcjonariuszami, przeznaczając na dywidendę 50% skonsolidowanego zysku netto lub 0,06 zł na akcję, w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa.

Ważnym wydarzeniem w ostatnim czasie było ponadto sfinalizowanie procesu przeniesienia siedziby Ronson Development z Holandii do Polski. Od 31 października siedziba rejestrowa spółki mieści się w Warszawie.

O spółce

Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013 przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono analityków i inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii „Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu. Z kolei w 2017 r. strona internetowa spółki została nagrodzona tytułem Złota Strona Emitenta w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Źródło: spółka, #RON

Ostatnie wiadomości