Szacunkowe wyniki grupy kapitałowej LUG S.A. za III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 lis 2018, 13:32

Szacunkowe wyniki grupy kapitałowej LUG S.A. za III kw. 2018 r.

LUG S.A. w III kwartale zwiększył przychody i znacząco poprawił zysk netto. Dodatnie wyniki potwierdzają stabilną pozycję Grupy, pomimo widocznego osłabienia koniunktury w branży budowlanej.

  • 42,94 mln zł (+ 9,4% r/r) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2018 roku oraz 119,60 mln zł (+16,1% r/r) za pierwsze dziewięć miesięcy roku;
  • 4,34 mln zł wyniku EBITDA (wzrost o 44,8% r/r) i 10,15 mln zł (+39,4% r/r) za dziewięć miesięcy 2018 roku;
  • 2,44 mln zł zysku netto (wzrost o 15,1% r/r) w III kwartale 2018 roku i 5,01 mln zł (+17,6% r/r) za dziewięć miesięcy 2018 roku.

LUG S.A., czołowy producent systemowych rozwiązań́ z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za III kwartał 2018 roku. W III kw. 2018 r. przychody wyniosły 42,94 mln zł i w porównaniu do III kwartału 2017 roku, wzrosły o 9,4 proc. Zysk brutto wyniósł 20,21 mln zł notując wzrost o 11 proc. r/r. Zysk netto osiągnął poziom 2,44 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2018 roku, przychody ze sprzedaży wynoszą 119,60 mln zł. Zysk netto po trzech kwartałach przekroczył 5,01 mln zł.

W III kwartale 2018, LUG S.A. wypracował zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 20,21 mln zł. Dynamika zysku brutto za trzy kwartały osiągnęła poziom 20,8 proc., zamykając się kwotą 51,92 mln zł. Poprawie uległ także wskaźnik marży brutto na sprzedaży, który w III kwartale wyniósł 47,1 proc. (0,7 pp więcej niż przed rokiem). III kwartał b.r. przyniósł także wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 42,94 mln zł. W ujęciu narastającym, liczonym od początku roku, przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 119,60 mln zł przy dynamice +16,1 proc.

Analogiczną tendencję spółka zanotowała też na poziomie zysku operacyjnego, który w III kwartale wzrósł o 54,4 proc., do poziomu 2,66 mln zł, a za trzy kwartały wyniósł 5,36 mln zł (+51,1% r/r). W III kwartale 2018, zysk netto wzrósł o 15,1 proc. w stosunku do III kwartału 2017 roku, osiągając tym samym poziom blisko 2,44 mln zł. Narastająco zysk netto za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku wykazał wzrost o 17,6 proc., do poziomu 5,01 mln zł.

„Za nami kolejny kwartał dobrej pracy, wyrażony dodatnimi wskaźnikami na poziomie przychodów i rentowności projektów. Tym samym kontynuujemy trend, w którym od kilkunastu kwartałów nasze wyniki finansowe nieprzerwanie rosną"

komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

„Moja satysfakcja jest tym większa, że zauważamy już pewne negatywne symptomy w branży budowlanej i pokrewnych, które mają także wpływ na nasze realizacje"

podkreśla Ryszard Wtorkowski.

Warto podkreślić, że to kolejna poprawa wskaźników, która nastąpiła po rekordowych wynikach finansowych w poprzednich okresach sprawozdawczych br. Zarówno wyniki samego III kwartału, jak i narastająco wyniki wypracowane w trzech kwartałach 2018 roku, charakteryzują się dodatnią dynamiką względem analogicznych okresów lat ubiegłych.

„Końcówka roku to zazwyczaj czas zamykania projektów i dobrych wyników finansowych. Tak jest i tym razem. Po wielu miesiącach prac zakończyliśmy budowę zakładu i montaż linii produkcyjnych w fabryce w Argentynie. Uruchomiliśmy już produkcję i możemy realizować kolejne części umowy podpisanej z władzami Prowincji Misiones"

mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą̨ ulec zmianie. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 14 listopada 2018 r.

O spółce

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 29 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina SA oraz LUG Turkey. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW. W połowie 2017 r. spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW.

Źródło: spółka, #LUG 

Ostatnie wiadomości